Protekla događanja
Petaračke buše; Foto: © Općina Petlovac

- | Baranjsko Petrovo Selo
Petaračke buše stara su pokladna manifestacija koja se održava u Baranjskom Petrovom Selu.