Sailing timetable 2020

  10. 04. 2020. (Fri)Search all
 • Komiža (Vis)
  08:30
  Mezuporat (Biševo)
  09:15
  09:20
  Salbunara (Biševo)
  09:30
  09:35
  Porat (Biševo)
  09:45
  Ako zbog vremenskih neprilika brod ne može isploviti prema utvrđenom plovidbenom redu, putovanje će se održati prvog sljedećeg dana izvan reda plovidbe (kada to dopuste vremenske prilike).
 • Komiža (Vis)
  15:30
  Mezuporat (Biševo)
  16:15
  16:20
  Salbunara (Biševo)
  16:30
  16:35
  Porat (Biševo)
  16:45
  Ako zbog vremenskih neprilika brod ne može isploviti prema utvrđenom plovidbenom redu, putovanje će se održati prvog sljedećeg dana izvan reda plovidbe (kada to dopuste vremenske prilike).
 • Porat (Biševo)
  10:00
  Salbunara (Biševo)
  -
  Mezuporat (Biševo)
  -
  Komiža (Vis)
  11:00
  Ako zbog vremenskih neprilika brod ne može isploviti prema utvrđenom plovidbenom redu, putovanje će se održati prvog sljedećeg dana izvan reda plovidbe (kada to dopuste vremenske prilike).
 • Porat (Biševo)
  17:00
  Salbunara (Biševo)
  -
  Mezuporat (Biševo)
  -
  Komiža (Vis)
  18:00
  Ako zbog vremenskih neprilika brod ne može isploviti prema utvrđenom plovidbenom redu, putovanje će se održati prvog sljedećeg dana izvan reda plovidbe (kada to dopuste vremenske prilike).

Pricelist 2019

Filter
 • Komiža (Vis) Mezuporat (Biševo)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Regular passenger ticket
  * 31. 05. 2019. - 29. 09. 2019.
  ** 01. 01. - 30. 05. // 30. 09. - 31. 12. 2019.
  Discounts: Children under 3 year of age - 0 HRK / Children 3-12 years of age - 13 HRK
 • Komiža (Vis) Salbunara (Biševo)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Regular passenger ticket
  * 31. 05. 2019. - 29. 09. 2019.
  ** 01. 01. - 30. 05. // 30. 09. - 31. 12. 2019.
  Discounts: Children under 3 year of age - 0 HRK / Children 3-12 years of age - 13 HRK
 • Komiža (Vis) Porat (Biševo)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Regular passenger ticket
  * 31. 05. 2019. - 29. 09. 2019.
  ** 01. 01. - 30. 05. // 30. 09. - 31. 12. 2019.
  Discounts: Children under 3 year of age - 0 HRK / Children 3-12 years of age - 13 HRK
 • Mezuporat (Biševo) Salbunara (Biševo)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Regular passenger ticket
  * 31. 05. 2019. - 29. 09. 2019.
  ** 01. 01. - 30. 05. // 30. 09. - 31. 12. 2019.
  Discounts: Children under 3 year of age - 0 HRK / Children 3-12 years of age - 13 HRK
 • Mezuporat (Biševo) Porat (Biševo)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Regular passenger ticket
  * 31. 05. 2019. - 29. 09. 2019.
  ** 01. 01. - 30. 05. // 30. 09. - 31. 12. 2019.
  Discounts: Children under 3 year of age - 0 HRK / Children 3-12 years of age - 13 HRK
 • Mezuporat (Biševo) Komiža (Vis)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Regular passenger ticket
  * 31. 05. 2019. - 29. 09. 2019.
  ** 01. 01. - 30. 05. // 30. 09. - 31. 12. 2019.
  Discounts: Children under 3 year of age - 0 HRK / Children 3-12 years of age - 13 HRK
 • Porat (Biševo) Komiža (Vis)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Regular passenger ticket
  * 31. 05. 2019. - 29. 09. 2019.
  ** 01. 01. - 30. 05. // 30. 09. - 31. 12. 2019.
  Discounts: Children under 3 year of age - 0 HRK / Children 3-12 years of age - 13 HRK
 • Porat (Biševo) Mezuporat (Biševo)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Regular passenger ticket
  * 31. 05. 2019. - 29. 09. 2019.
  ** 01. 01. - 30. 05. // 30. 09. - 31. 12. 2019.
  Discounts: Children under 3 year of age - 0 HRK / Children 3-12 years of age - 13 HRK
 • Porat (Biševo) Salbunara (Biševo)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Regular passenger ticket
  * 31. 05. 2019. - 29. 09. 2019.
  ** 01. 01. - 30. 05. // 30. 09. - 31. 12. 2019.
  Discounts: Children under 3 year of age - 0 HRK / Children 3-12 years of age - 13 HRK
 • Salbunara (Biševo) Porat (Biševo)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Regular passenger ticket
  * 31. 05. 2019. - 29. 09. 2019.
  ** 01. 01. - 30. 05. // 30. 09. - 31. 12. 2019.
  Discounts: Children under 3 year of age - 0 HRK / Children 3-12 years of age - 13 HRK
 • Salbunara (Biševo) Komiža (Vis)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Regular passenger ticket
  * 31. 05. 2019. - 29. 09. 2019.
  ** 01. 01. - 30. 05. // 30. 09. - 31. 12. 2019.
  Discounts: Children under 3 year of age - 0 HRK / Children 3-12 years of age - 13 HRK
 • Salbunara (Biševo) Mezuporat (Biševo)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Regular passenger ticket
  * 31. 05. 2019. - 29. 09. 2019.
  ** 01. 01. - 30. 05. // 30. 09. - 31. 12. 2019.
  Discounts: Children under 3 year of age - 0 HRK / Children 3-12 years of age - 13 HRK