Žive slike u Muzeju grada Zagreba - slike (galerija)