Kruševo (Obrovac) - Plaža Meka draga (Dumičina) - slike (galerija)