Kruševo (Obrovac) - Plaža Vrkića Stan - slike (galerija)