Neusiedlersko jezero: Crkva sv. Florijana u Windenu am See