NP Krka (Šetnica Stinice - Roški Slap - Oziđana Pećina): Staza prema Oziđanoj pećini