NP Krka (Visovac): Franjevački samostan Gospe od Milosti