NP Krka (Visovac) - Franjevački samostan Gospe od Milosti