Ogulin: Kip rimskog vojnika ispred kapelice sv. Bernardina