Otočac - Skulpture u Gačanskom parku povijesne memorije