Pokladno jahanje u Branjinom vrhu - Povorka

Foto: © Marijana Bertok