Pokladno jahanje u Branjinom vrhu: Povorka

Foto: © Marijana Bertok