Šetnica kroz kanal sv. Ante u Šibeniku: Drveni most