Hauptplatz (Glavni trg)

Hauptplatz je izgrađen još u srednjem vijeku i otada je središte života u Grazu, pa tako i danas onuda prolaze svi gradski tramvaji, najbolje trgovine se nalaze u okolici trga, a tamo je i sjedište gradonačelnika te ostatka gradske adminstracije - Gradska vijećnica.
Hauptplatz (Glavni trg) Hauptplatz (Glavni trg)

Osim prekrasne vijećnice, trgom dominira fontana sa spomenikom nadvojvodi Ivanu, ili štajerskom princu, kako su ga često zvali. Okružen je s četiri 'žene', koje simboliziraju četiri rijeke - Muru, Dravu, Enns i Sann.

Zanimljivo je da je trg nekad bio korišten i za služenje kazni, bolje reći javno sramoćenje. Ljude bi radi najsitnijih prekršaja zaključali u kavez ili ih tjerali da jašu drvenog 'magarca', a takvo se kažnjavanje prakticiralo sve do kraja 18. stoljeća.

Provjerite cijene smještaja u Grazu

Prijava
Odjava
Soba
Gosti