Drniš

Na što najčešće ljudi pomisle kad se spomene Drniš? Mmmmm, na pršut, tu vrhunsku deliciju koja je svoj najbolji okus dala baš u ovim krajevima! Naravno, drniški simboli su još i Meštrović, Čikola, drniška kapa, a neki će ga povezati i s obližnjim Nacionalnim parkom Krka.
Drniš Drniš

Grad Drniš nalazi se u središnjem dijelu Šibensko-kninske županije, a cijelo područje okruženo je trima planinama - Prominom, Svilajom i Mosećom te dvama kanjonima - Čikole i Krke.

Prvi pisani spomen o Drnišu potječe iz 15. stoljeća, točnije iz 1494. godine kada šibenski notar opisuje prodaju jednoga vrta čovjeku iz drniškog podgrađa (sub urbum Dernis). To je i vrijeme turskoga prodora u Dalmaciju i njeno zaleđe, kad se dodaje središnja kula na Gradini, grade se džamije, a preko Čikole dodaje nekoliko mostova. Sam Drniš je imao status varoši (kasabe) i bio je sjedište sudske ispostave (nahije), koja je bila podređena kadiji u Skradinu, a tu je stolovao i gradski kaštelan (dizdar).

Sve ove zanimljivosti lakše će objasniti posjetiteljima otkud u Drnišu minaret ili dio džamije koji se, na prvu ruku, ne može odmah primijetiti.

U Kandijskim ratovima, Drniš krajem 17. stoljeća potpada pod mletačku vlast koja mu daje određenu samoupravu, ali i koja ruši veći dio osmanlijskih simbola. Nedugo nakon toga prestaje opasnost od Turaka i grad se počinje 'spuštati' s područja Gradine na dio znan kao Poljana, gdje je i danas gradski centar.

Nakon Venecije, Drnišom vlada Austrija, što u 19. stoljeću rezultira posjetima dvaju careva, Franje I. i Franje Josipa. U to vrijeme dolazi do sve većeg zamaha u razvoju grada, a u 20. stoljeću Drniš dobiva brojne ustanove, Meštrovićeva remek-djela te obrise ulica i trgova koji su poznati i danas.

Provjerite cijene smještaja u Drnišu

Prijava
Odjava
Soba
Gosti
Drniš

Karta Drniša sa znamenitostima

Pogledajte interaktivnu kartu sa znamenitostima u Drnišu.

Klima i vrijeme u Drnišu

Iako je drniški kraj u neposrednoj blizini mora, zbog karakterističnog krškog reljefa formirale su se posebne klimatske prilike koje imaju karakter izmijenjene mediteranske klime, pa se tako na...

Korisne informacije o Drnišu

Na području Drniša živi oko 8 600 stanovnika, od čega ih je u samom gradu oko 3 300. Ostala poznata mjesta su Miljevci (koje čine sedam sela), Pakovo Selo, Trbounje, Siverić itd.
Prijevoz do Drniša

Prijevoz do Drniša

Pročitajte kako najjednostavnije ili najpovoljnije doći do grada Drniša. Saželi smo informacije o prijevozu autobusom i vlakom.
Smještaj u Drnišu

Smještaj u Drnišu

Drniš ima samo jedan hotel, a to je 'Hotel Park' s tri zvjezdice, smješten u samom centru grada.

Što posjetiti (znamenitosti) u Drnišu

Drniš je grad duge i bogate povijesti, a dio bogate ostavštine ostao je očuvan i do danas. Izdvojili smo nekoliko mjesta koja biste trebali obići tijekom svoga boravka u ovome gradu.

Zabava u Drnišu

Kavu u Drnišu je najljepše popiti u Gradskoj kavani na Poljani, a večernje piće u obližnjem Woodstocku, koji je vikendom, a pogotovo ljeti, okupljalište mladih ljudi.