Klima i vrijeme u Drnišu

Iako je drniški kraj u neposrednoj blizini mora, zbog karakterističnog krškog reljefa formirale su se posebne klimatske prilike koje imaju karakter izmijenjene mediteranske klime, pa se tako na miljevačko-prominskom podučju (ravničarski kraj prema Šibeniku) osjeća sredozemni utjecaj, a na Petrovom polju je naglašeni kontinentalni utjecaj.
Klima i vrijeme u Drnišu Klima i vrijeme u Drnišu

Gledajući u cijelosti, podneblje najčešće obilježavaju topla ljeta s čestim žegama, dok su zime blage s obilnim padalinama, ali s rijetkom pojavom snijega. U siječnju srednja mjesečna temperatura u Drnišu ne pada ispod 5 °C, a srednja mjesečna temperatura u srpnju kreće se oko 25 °C. Najsušniji mjesec je kolovoz s 48 mm, a najvlažniji listopad s 248 mm oborina.

Tijekom ljetnih mjeseci od vjetrova su karakteristični jutarnji burin i popodnevni maestral, a zimi pušu bura i jugo.

Provjerite cijene smještaja u Drnišu

Prijava
Odjava
Soba
Gosti