Što posjetiti (znamenitosti) u Drnišu

Drniš je grad duge i bogate povijesti, a dio bogate ostavštine ostao je očuvan i do danas. Izdvojili smo nekoliko mjesta koja biste trebali obići tijekom svoga boravka u ovome gradu.
Crkva Gospe od Ružarija

Crkva Gospe od Ružarija

Župna crkva Gospe od Ružarija (Rožarija) nalazi se u središtu Drniša, a izgrađena je u razdoblju od 1871. do 1886. godine.
Crkva sv. Ante Padovanskog

Crkva sv. Ante Padovanskog

Crkva sv. Ante Padovanskog izgrađena je sredinom 16. stoljeća. Izvorno je bila džamija, a visovački franjevci su je pretvorili u crkvu krajem 17. stoljeća.
Drniška Gradina

Drniška Gradina

Drniška Gradina nalazi se na 334 metra nadmorske visine i jedina je utvrda koja je očuvana u samome gradu. Ovaj spomenik kulture nalazi se na njegovom jugozapadnom dijelu i s njega se vide Petrovo polje, kanjon rijeke Čikole, kao i dio Drniša. Dio je sustava utvrda kojemu pripadaju i Bogočin-grad, Kamičak, Ključica te Nečven, a sve se nalaze uz rijeke Čikolu i Krku.
Ostale znamenitosti u Drnišu

Ostale znamenitosti u Drnišu

Postoje još dvije katoličke crkve u Drnišu - crkva sv. Roka iz 18. stoljeća i crkva sv. Ivana Spasitelja u Badnju, koja potječe još iz srednjega vijeka. U gradu su i dvije pravoslavne crkve - Uspenije Bogorodice s početka 20. stoljeća te sv. Aranđel Mihailo na izlazu iz Drniša prema Splitu.
Ranokršćanska crkva u Trbounju

Ranokršćanska crkva u Trbounju

Vozeći se od Drniša u smjeru Miljevaca, točnije prema Roškom slapu, u zadnje vrijeme možete primijetiti sve učestaliju smeđu signalizaciju, koja inače obilježava turističke znamenitosti te ruralna domaćinstva. Tako se na velikom raskrižju ispred sela Kaočine, od nekoliko turističkih putokaza, izdvaja jedan koji upućuje na skretanje udesno prema Oklaju i Trbounju.

Provjerite cijene smještaja u Drnišu

Prijava
Odjava
Soba
Gosti