Ostale znamenitosti u Drnišu

Postoje još dvije katoličke crkve u Drnišu - crkva sv. Roka iz 18. stoljeća i crkva sv. Ivana Spasitelja u Badnju, koja potječe još iz srednjega vijeka. U gradu su i dvije pravoslavne crkve - Uspenije Bogorodice s početka 20. stoljeća te sv. Aranđel Mihailo na izlazu iz Drniša prema Splitu.
Ostale znamenitosti u Drnišu Ostale znamenitosti u Drnišu

Kao grad koji posjeduje dio ostavštine našeg najpoznatijeg kipara Ivana Meštrovića, u Drnišu se može vidjeti fontana 'Vrelo života' (Gradski park), reljef 'Orači' (iza hotela Park), skulpturu 'Majku s djetetom' (ispred Doma zdravlja) i 'Gospu Petropoljsku' (Gospa od Ružarija).

Vrijedi spomenuti da je 'Vrelo života' izrađeno 1906. godine, a prvotno je bilo namijenjeno za predvorje palače Wittgenstein u Beču. Također, dio Meštrovićeva fundusa može se vidjeti i u Gradskom muzeju, koji se nalazi u Ulici Domovinskog rata 38.

U samoj blizini Drniša nalazi se nekoliko srednjovjekovnih utvrda na Čikoli i Krki, koje su većim dijelom uništene, a najpoznatije su Bogočin-grad, Kamičak, Ključica, Nečven i Trošenj. Tu je još i stari rimski logor Burnum u selu Ivoševci.

Provjerite cijene smještaja u Drnišu

Prijava
Odjava
Soba
Gosti