Ranokršćanska crkva u Trbounju

Vozeći se od Drniša u smjeru Miljevaca, točnije prema Roškom slapu, u zadnje vrijeme možete primijetiti sve učestaliju smeđu signalizaciju, koja inače obilježava turističke znamenitosti te ruralna domaćinstva. Tako se na velikom raskrižju ispred sela Kaočine, od nekoliko turističkih putokaza, izdvaja jedan koji upućuje na skretanje udesno prema Oklaju i Trbounju.
Ranokršćanska crkva u Trbounju Ranokršćanska crkva u Trbounju

Nakon par minuta vožnje stiže se do Trbounja, točnije do zaselka Čupići, gdje se s desne strane ceste nalazi nedavno otkriveni kompleks ranokršćanske arhitekture, a koji je nastao na periferiji jedne antičke građevine, najvjerojatnije villae rusticae. Crkva inače pripada jednobrodnim sakralnim građevinama s cijelim nizom pomoćnih objekata koji su uklopljeni u jedinstveni arhitektonski sklop, a ide u red tzv. složenih crkava ili crkava kompleksnog tipa, koja se načelno vezuju uz naselja ruralnog karaktera.

Gledajući objekt izvana, posebno iz pravca istoka prema zapadu, stječe se dojam da je građevina trobrodna bazilika, a sastoji se od središnje lađe sa svetištem, krstionice, katekumeneja, cisterne, narteksa, diakonikona te niza pomoćnih prostorija nepoznate namjene.

Središnja lađa pokrivena je dvostrešnim krovom, a bočne prostorije jednostrešnim. Najstariji objekt je oratorij s narteksom, koji bi se moglo datirati vrlo rano - krajem 4. ili početkom 5. stoljeća. Za precizniju vremensku dataciju svetišta i lađe važan je oblik apside. Prema njezinom mnogokutnom izgledu možemo ustvrditi da je crkva dograđena tijekom 6. stoljeća, vjerojatno nakon uspostavljanja bizantske vlasti u Dalmaciji 537. godine.

U ostatcima crkvene lađe pronađen je mali broj elemenata za rekonstrukciju prvobitnog svetišta, a za oltarnu pregradu ne postoji dovoljno elemenata za rekonstrukciju njenog izgleda, ali će zato biti moguće rekonstruirati menze koje su bile u svetištu i krstionici. Dekorativnu vrijednost obogatile su pak freske u oratoriju - diakonikonu i krstionici, dok su se u gradnji trbounjskog kompleksa koristile spolije s antičkih građevina koje su se nalazile u blizini, može se pročitati na informativnoj ploči postavljenoj na samom nalazištu.

Provjerite cijene smještaja u Drnišu

Prijava
Odjava
Soba
Gosti