Hvarska katedrala

Hvarska katedrala sv. Stjepana sjedište je hvarskog biskupa, a nalazi se na Trgu sv. Stjepana (Pjaca) u središtu grada. Stoljećima je pregrađivana i dograđivana, a današnji izgled dobila je tijekom 17. stoljeća.
Hvarska katedrala Hvarska katedrala

Katedralom je proglašena u 13. stoljeću, kada biskup svoje sjedište preseljava iz Staroga Grada u Hvar. Uz nju se nalazi i biskupski dvor te muzej u kojemu se čuvaju vrijedni liturgijski predmeti i ikone.

Prepoznatljivost ovoga crkvenog hrama čini renesansni zvonik, koji je zasigurno jedan od najljepših primjeraka takve vrste na dalmatinskom području.

Provjerite cijene smještaja u Hvaru

Prijava
Odjava
Soba
Gosti