Crkva sv. Križa

Crkva sv. Križa, poznata i kao najmanja katedrala na svijetu, najpoznatija je ninska građevina i spada među najvrjednije sačuvane spomenike starohrvatskog crkvenog graditeljstva. Izgrađena je u 9. stoljeću, a tlocrt joj je u obliku jednakokrakog grčkog križa, s time da joj je vanjština ukrašena nizom slijepih niša i prepoznatljivom kupolom.
Crkva sv. Križa Crkva sv. Križa

Svaka strana crkve ima ovalni otvor, a zanimljivo je da je crkva građena u odnosu na položaj Sunca kroz čitavu godinu, pa može služiti i kao svojevrsni sunčani sat te kalendar.

Nadvratnik crkve ukrašen je pleternom ornamentikom, dok se s njegove donje strane nalazi ime župana Godečaja. Prema narodnoj predaji, tijekom hrvatskih vladara bila je ujedno i mjesto kraljevskih krunidbi, nakon čega bi kralj odlazio do obližnje crkve sv. Nikole gdje bi se predstavio okupljenom narodu. U neposrednoj okolici crkve sv. Križa istraženo je oko 170 starohrvatskih grobova koji datiraju od 8. do 15. stoljeća, a njihovi se ostatci mogu i danas vidjeti.

Provjerite cijene smještaja u Ninu

Prijava
Odjava
Soba
Gosti