Bilušića buk

Gledano od izvorišta prema ušću u Jadransko more, prvi slap na toku rijeke Krke jest Bilušića buk. Zahvaljujući blizini izvorišta, Bilušića buk ne presušuje, iako je razlika u količini vode koja se njime kreće tijekog sušnog i kišovitog dijela godine golema.
Bilušića buk Bilušića buk

Bilušića buk je i jedini slap na koji ne utječe energetsko iskorištavanje rijeke Krke, no i na njega je itekako ostavilo traga ljudsko djelovanje. Naime, radilo se o doista velikom slapu, oblikom pomalo nalik Skradinskom buku, no zbog sprječavanja poplava u okolnim krajevima čak četiri puta je miniran kako bi se regulirao tok Krke. Tako danas ukupna visinska razlika Bilušića buka iznosi nešto više od 22 metra, ukupno je dugačak oko 300 metara, a širok 100-tinjak metara.

Razlog miniranja bile su česte poplave Kninskog polja (Knin je od Bilušića buka udaljen manje od deset kilometara uzvodno) i malarija koja se ondje širila. Cilj miniranja očito je bio povećati protok vode nizvodno i smanjiti količinu vode u dijelu Krke uzvodno od Bilušića buka. Posljedica miniranja bila je isušivanje nekadašnjeg Bobodolskog jezera i općenito snižavanje razine vode Krke iznad Bilušića buka.

To je slapište nekoć bilo poznato i po brojnim mlinovima, stupama za obrađivanje vune te valjavicama za pranje sukna. Nažalost, danas su sačuvani samo jedna valjavica i dva mlina, a jedan od tih objekata jasno je vidljiv na putu prema vidikovcu na sjevernoj strani slapišta.

Vidikovac na Bilušića buku

Sredinom 2013. godine uza sam slap, sa sjeverne strane toka rijeke Krke, otvoren je novi vidikovac, s kojega se pruža izvrstan pogled na Bilušića buk. Tijekom sušnijeg dijela godine, stubama se možete spustiti i ispod vidikovca te se tako dodatno približiti Bilušića buku i jezercu ispred njega.

Prijevoz do Bilušića buka

Najbolji prilaz Bilušića buku jest sa sjeverne (kistanjske) strane, gdje je sredinom 2013. godine uređena nova staza s vidikovcem i klupicama za odmor. Prvo je potrebno doći do mjesta Radučić na državnoj cesti D59, nakon čega se skreće desno kod putokaza za željezničku postaju. Ondje počinje cesta po kojoj trebate ići ravno sve do putokaza za skretanje lijevo prema zaseoku Burze (udaljenost od skretanja do putokaza je otprilike 1,5 do 2,0 kilometra). Od tog skretanja vozi se još otprilike kilometar, kada stižete do livade na kojoj se možete parkirati. Na kraju livade nalazi se suženje, što je zapravo početak staze kojom se spuštate prema slapovima.

Pješački dio dug je 500-tinjak metara, a staza nije pretjerano naporna, s obzirom da je nagib znatno smanjen vijuganjem staze. Osim pomalo divlje prirode, tijekom spusta, a osobito pred samim slapom, uživati možete u brojnim leptirima koji okolo oblijeću.

Prilazite li Bilušića buku s prominske strane, potrebno je slijediti cestu Drniš - Oklaj, nakon kojeg se u mjestu Čitluk skreće za Ljubotić (na cesti je skretanje jasno obilježeno putokazom).

Provjerite cijene smještaja u NP-u Krka

Prijava
Odjava
Soba
Gosti