Ca' d'Oro (Palazzo Santa Sofia)

Canal Grande obiluje prekrasnim palačama, a među njima je jedna od najistaknutijih Ca' d'Oro (tal. Zlatna kuća). Isprva je nosila ime Palazzo Santa Sofia, a naknadno ime je stekla zbog bogato ukrašene fasade, konkretno zlatnih elemenata na njoj.
Ca' d'Oro (Palazzo Santa Sofia) Ca' d'Oro (Palazzo Santa Sofia)

Zgradu je naručila plemićka obitelj Contarini, poznata po velikom broju mletačkih duždeva koji su iz nje potekli. Gradnja je trajala desetak godina, a projektirali su je Giovanni i Bartolomeo Bon, koji su ime stekli radom na brojnim slavnim venecijanskim građevinama, prije svega Duždevoj palači.

Stil gradnje je venecijanska gotika, koja je zapravo mješavina gotike, bizantske umjetnosti i maorskog utjecaja iz Španjolske. Palača je sagrađena oko malog unutarnjeg dvorišta, kao i mnoge druge u Veneciji.

Nakon dolaska Francuza i pada Mletačke republike 1797. godine, Ca' d'Oro je promijenila nekoliko privatnih vlasnika, a posljednji od njih bio je barun Giorgio Franchetti. On je u posjed palače došao 1894. godine, a nakon 30-ak godina darovao ju je Veneciji. Franchetti je darovao i bogatu kolekciju umjetnina, koja danas pripada galeriji unutar palače. Prema njemu galerija i nosi ime - Galleria Giorgio Franchetti. Ako se odlučite na posjet, možete uživati u djelima slavnih talijanskih umjetnika ili autora iz flamanske škole, a kolekcija obuhvaća i razne skulpture te keramičke predmete.

Redovna karta košta 12 eura, a rezervacija, koja je obvezna ako želite biti sigurni da ćete ući, dodatni euro. Muzej je otvoren svaki dan od 8:15 do 19:15, osim nedjelje, kad je radno vrijeme od 8:15 do 14:00. Ući se može do pola sata prije zatvaranja. Galerija je zatvorena na Božić, Novu godinu i 1. svibnja.

Provjerite cijene smještaja u Veneciji

Prijava
Odjava
Soba
Gosti