Duždeva palača (Palazzo Ducale)

Odmah uz raskošnu baziliku sv. Marka, smjestio se povijesni centar političke moći u Veneciji te jedan od najprepoznatljivijih motiva La Serenissime - Duždeva palača (Palazzo Ducale).
Duždeva palača (Palazzo Ducale) Duždeva palača (Palazzo Ducale)

Na tom mjestu, još početkom 9. stoljeća, isprva je sagrađena zgrada koja je više nalikovala tvrđavi, s obzirom da je imala visoke tornjeve i obrambene zidove. Ista je uništena u požaru, uslijedila je rekonstrukcija, da bi novi požar u 10. stoljeću oštetio i obnovljenu zgradu. Ne zna se točno kako je spomenuti dvorac izgledao, no postoje pretpostavke da je kao model pri izgradnji korištena Dioklecijanova palača u Splitu.

U sljedećem razdoblju Duždeva palača doživjela je brojne promjene, a najvažniji radovi odvijali su se tijekom 14. stoljeća, kada je dobila današnji oblik. Upečatljivo sjedište mletačke vlasti trebalo je odražavati moć i bogatstvo Republike. Bilo je to vrijeme u kojem je Venecija bila na vrhuncu - nakon Pariza, bio je to najmnogoljudniji europski i vjerojatno najbogatiji svjetski grad te središte svjetske trgovine.

Duždeva palača imala je kroz povijest nekoliko funkcija. Prije svega, bilo je to sjedište mletačke vlasti - mjesto zasjedanja Vlade (razna vijeća) te rezidencija izabranog vladara, dužda. Također, ondje su bili smješteni i sudovi te zatvor, koji je kasnije premješten na drugu stranu Mosta uzdaha.

Građevina je to koja na najbolji način predstavlja stil venecijanske gotike, koji je zapravo mješavina gotike, bizantske umjetnosti i maorskog utjecaja iz Španjolske. Primjetan je i utjecaj renesanse, no zanimljivo je da je gotika tada u Veneciji još uvijek dominantan stil, iako se renesansa brzo širila apeninskim poluotokom. Razlog tomu velika je izloženost kulturnim utjecajima iz istočnih zemalja s kojima je Venecija trgovala, što je dovelo do jedinstvenog stila, već spomenute venecijanske gotike. Unutrašnjost je također prekrasna, a svoja djela ondje su ostavili i neki od velikih umjetnika poput Tiziana ili Tintoretta.

Za Hrvatsku su, vezano za Palaču, posebno zanimljiva dva detalja, uz već spomenuti o korištenju Dioklecijanove palače kao modela pri izgradnji prvobitnog dvorca. Prvi detalj je dvorana 'Sala dello Scudo', u kojoj su zidovi oslikani kartama koje prikazuju Europljanima tada poznati svijet. Mnoge od njih prikazuju istraživanja i otkrića Marka Pola, slavnog pustolova, za kojeg se pretpostavlja da potječe s Korčule. Drugi zanimljiv detalj vezan je uz materijal od kojeg se gradila Palača. Naime, jedan od tih materijala bio je istarski kamen, koji se i inače često koristio u izgradnji Venecije.

Nakon venecijanskog 'zlatnog' razdoblja, radovi na Duždevoj palači bili su znatno rjeđi, a izdvaja se već spomenuto preseljenje zatvora u novu zgradu, koja je s Palačom povezana Mostom uzdaha. Zbilo se to na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće.

Konačnim padom Mletačke republike 1797. godine, Palazzo Ducale izgubila je svoju tisućljetnu ulogu političkog središta. Otada se koristila za razne administrativne urede, a bila je i dom nekim važnim kulturnim institucijama. 1923. godine, prema odluci talijanske Vlade, konačno postaje muzej otvoren za javnost, a tu ulogu ima i danas.

POSJETI I KARTE

Radno vrijeme i cijene karata različiti su ovisno o tome u kojem od dva razdoblja posjetite Palaču.

Prvo razdoblje traje od 1. studenog do 31. ožujka. Radno vrijeme je tada od 9h do 18h, a cijena karte 12 eura. Studenti i druge posebne grupe, npr. stariji od 65 godina, imaju popust i za njih je cijena snižena na 6,5 eura. Karta vrijedi i za sljedeće muzeje: Museo Correr, Museo Archeologico Nazionale i Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana. Spomenuti muzeji, uz Duždevu palaču, čine skupinu nazvanu muzeji Trga sv. Marka.

Drugo razdoblje traje od 1. travnja do 31. listopada. Radno vrijeme je tada od 9h do 19h, a cijena karte tek nešto viša - 13 eura.

Putem Venice Connected sustava možete kupiti i tzv. popodnevnu kartu (Speciale pomeridiano, Afternoon ticket). Karta omogućuje po jedan ulaz u svaki od muzeja Trga sv. Marka, a može se koristiti u razdoblju 13h-16h i 15h-18h, ovisno o razdoblju godine. Cijena je 10 eura, a s popustom za spomenute grupe posjetitelja - 4,5 eura.

Provjerite cijene smještaja u Veneciji

Prijava
Odjava
Soba
Gosti