Osnovne informacije o plaži

Obilježja

Podloga

šljunak, stijene

Duljina

200 m

Prirodna sjena

da

Sadržaji

Tuš