Osnovne informacije o plaži

Obilježja

Podloga

pijesak

Duljina

550 m

Prirodna sjena

da