Osnovne informacije o plaži

Obilježja

Podloga

šljunak, stijene/krupno kamenje, pijesak

Duljina

300 m

Prirodna sjena

da