Osnovne informacije o plaži

Obilježja

Podloga

šljunak

Prirodna sjena

da

Sadržaji i priznanja

Plava zastava
Tuš