Osnovne informacije o plaži

Obilježja

Podloga

šljunak, stijene

Duljina

150 m

Prirodna sjena

da

Prosječna temp. mora

22,37°C