Osnovne informacije o plaži

Obilježja

Podloga

šljunak, stijene/krupno kamenje

Duljina

150 m

Prirodna sjena

da