Temperatura mora

Kolika je temperatura mora? Pogledajte rezultate mjerenja za najbližu lokaciju (Vodice).

Osnovne informacije o plaži

Obilježja i sadržaji

Podloga:
šljunak, beton / kamene ploče, stijene / krupno kamenje
Duljina:
70 m