Osnovne informacije o plaži

Obilježja

Duljina

650 m