Osnovne informacije o plaži

Obilježja

Podloga

šljunak, stijene/krupno kamenje

Prirodna sjena

da