Osnovne informacije o plaži

Obilježja

Podloga

šljunak, stijene

Duljina

250 m

Prirodna sjena

da

Prosječna temp. mora

21,92°C

Sadržaji