Objavljeno 03.04.10. 15:57

Stari gradovi i utvrde na rijeci Krki

Rijeka Krka oduvijek je imala značajnu ulogu u povijesti: od starog vijeka kada je bila razdjelnica između ilirskih plemena Liburna i Delmata, preko srednjeg vijeka kada je na tom području nastala jezgra prve hrvatske države pa do ranog novog doba kao prostor za koji su se borile Mletačka Republika, Habsburška Monarhija i Osmansko Carstvo.
Roški slap Roški slap

Na širem području rijeke Krke nalazi se niz ostataka srednjovjekovnih utvrda koje su od 12. stoljeća podizale hrvatske velikaške obitelji Šubići i Nelipići iz roda Svačića. Rijeka Krka im je bila razdjelnica.

Kanjon Krke

Obitelji Šubić pripadala je desna strana rijeke. O njihovoj moći govori činjenica da je Venecija ugovore s njima sklapala izravno. Šubićima su pripadali Bribir, Ostrovica, Čučevo (Trošenj), Rog, Uzdah-kula i Skradin kojem je ban Pavao Šubić 1304. godine pomogao da iz statusa utvrde (castrum) dobije status grada. Najveću moć Šubići su ostvarili za vrijeme vladavine bana Pavla kada su svoju vlast proširili na cijelu kopnenu Hrvatsku, Dalmaciju i Bosnu.

Bribir

Nalazi se 14 kilometara sjeverozapadno od Skradina. Otkriveni arheološki nalazi na ovom području mogu se kontinuirano pratiti od kasnog brončanog doba kroz antiku, srednji vijek do novijeg doba. Za vrijeme vladavine Šubića sagrađena je crkva sv. Ivana i franjevački samostan s crkvom sv. Marije gdje je pokopan ban Šubić kao i njegova obitelj. Bribir je imao strateško značenje u srednjem vijeku jer je zajedno s ostrovičkom utvrdom kontrolirao važnu prometnicu Knin-Zadar. Ovaj lokalitet nosi oznaku nulte kategorije zaštićenosti zbog više arheoloških i povijesnih slojeva.

Ostrovica

Spominje se u 12.stoljeću i Šubići su njom gospodarili puna dva stoljeća nakon čega 1347. godine prelazi pod vlast hrvatsko-ugarskog kralja, a u 16 stoljeću osvojili su je Osmanlije.

Uzdah - Kula

Utvrda je to koju su podigli Šubići da bi nadzirala put koji je povezivao Skradin s njegovim zaleđem i bila čuvar njihovih posjeda do 1512. godine kada su je zauzeli Turci i kojima je služila kao tamnica.

Rog

Poznat i kao Rogovo još je jedan grad-utvrda koji se nalazio se na prostoru sela Rupe, nasuprot starohrvatskom gradu Kamičku i iznad Roškog slapa. Skoro su neprepoznatljivi tragovi njegova postojanja ali se nalazi ucrtan na karti Matea Pagana iz 16. stoljeća, kao jedna od dvije nasuprotne utvrde uzvodno od otočića Visovca.

Čučevo (Trošenj)

Arheološki nije istraženo. Ne postoje sigurni podatci o vremenu njegove izgradnje. Danas se od utvrde vide dobro očuvani ostatci oble kule s dijelom visokih bedema i tragovi pojedinih stambenih objekata. Podignut je na samom rubu kanjona Krke. Na suprotnoj strani nalazi se Nelipića utvrda Nečven s kojom je bio povezan visećim mostom srušenim 1649. godine. Na ovom lokalitetu postoje nalazi i iz ranijih razdoblja (pretpovijesnog , brončanog i rimskog).

Skradin (Scardona)

Pogled na Skradin s odmorišta Krka

Antički grad nastao na rijeci Krki koji u 7. stoljeću obnavljaju i podižu Hrvati kao novo naselje pod imenom Skradin. Isto kao i Bribir tako je i Skradin bio vezan uz bribirske knezove (Šubići). Bio je omiljeno sjedište bana Pavla i njegove obitelji. Nakon poraza 1322. gubi političku i gospodarsku moć. Na lijevoj obali Krke, u 13. stoljeću javlja se druga moćna obitelj Nelipići (iz roda Svačića) koja gradi svoje utvrde na prostoru miljevačke ploče (nasuprot Šubićima) i uz desnu obalu Čikole. Obitelji Nelipić pripadale su utvrde na Krki (Nečven, Bogočin, Kamičak), te Ključica i Gradina (Drniš) na desnoj obali rijeke Čikole.

Gradina (Drniš)

Nastao je na rubu plodnog kršnog polja tijekom srednjeg vijeka, a u podnožju utvrde razvilo se srednjovjekovno naselje što nam govori da je Drniš i prije turskog osvajanja (1522. godine) postojao kao formirano naselje. Arheološki nalazi na ovom području datiraju od prapovijesti, starijeg željeznog doba, antike i ranog srednjeg vijeka.

Ključica

Ili grad Ključ, podignut je na strmoj i neravnoj litici rijeke Čikole. Bio je jako utvrđen grad, a podizanje utvrde na ovom mjestu bilo je od strateškog i političkog značenja jer se s tog položaja mogao nadzirati cijeli kraj. Arheološki nije dovoljno istražen, ali se zna da su je podigli Nelipići u prvoj polovici 14. stoljeća. Početkom 16. stoljeća utvrdu su zauzeli Turci koji su istjerani 1648. godine i od tada utvrda nije u funkciji. Najljepša je i najbolje očuvana utvrda od svih navedenih.

Kamičak (Ramica)

Nalazi se na obali Krke na području Miljevaca (Brištane). Pristup je moguć samo s južne strane i jako je malo sačuvane građe. Poznata je po tome što se u njoj rodio posljednji hrvatski kralj - Petar Svačić.

Bogočin (Vilin grad)

Utvrda podignuta na izdvojenoj stijeni iznad provalije (Bogatići-prominski). Njena strateška važnost bila je kontrola Carigradske drage i prijelaza koji se u narodu nazivao Vilinmost. Do nje vodi samo jedan put sa sjevernoistočne strane, a u nju se moglo ući preko visećeg mosta. O utvrdi ima jako malo povijesnih podataka. Nalazi se ucrtan na Paganovoj karti (16. stoljeće). U blizini se nalazi i staro groblje. Na početku puta koji vodi prema utvrdi nalazi se gromila s velikim križom. Arheološki nije istražen lokalitet.

Nečven

Utvrda Nečven

Smješten je 5 kilometara od sela Oklaj. Povijest ovog grada je veoma složena. Sagradili su ga Nelipići i nakon što je promijenio nekoliko gospodara 1522. godine osvajaju ga Turci, u čijim rukama ostaje do 1688. godine. Nakon odlaska Turaka Nečven je napušten i razrušen. Uskočki vođa Stjepan Sorić srušio je 1647. godine most na Krki koji je Nečven spajao sa suprotnom obalom gdje se izdizao Šubića Trošenj.

Izvor: Hrvatska turistička zajednica