Plovidbeni (vozni) red za 2022.

  01. 07. 2022. (petak)
 • Biograd na Moru
  07:30
  Pakoštane
  08:00
  08:10
  Vrgada (Vrgada)
  08:30
 • Pakoštane
  09:40
  Vrgada (Vrgada)
  10:00
 • Pakoštane
  11:00
  Vrgada (Vrgada)
  11:20
 • Pakoštane
  12:20
  Vrgada (Vrgada)
  12:40
 • Biograd na Moru
  14:30
  Pakoštane
  15:00
  15:10
  Vrgada (Vrgada)
  15:30
 • Pakoštane
  16:45
  Vrgada (Vrgada)
  17:05
 • Pakoštane
  18:30
  Vrgada (Vrgada)
  18:50
 • Pakoštane
  20:30
  Vrgada (Vrgada)
  20:50
 • Vrgada (Vrgada)
  06:00
  Pakoštane
  06:20
  06:25
  Biograd na Moru
  06:55
 • Vrgada (Vrgada)
  09:00
  Pakoštane
  09:20
 • Vrgada (Vrgada)
  10:20
  Pakoštane
  10:40
 • Vrgada (Vrgada)
  11:40
  Pakoštane
  12:00
 • Vrgada (Vrgada)
  13:00
  Pakoštane
  13:20
  13:25
  Biograd na Moru
  13:55
 • Vrgada (Vrgada)
  16:15
  Pakoštane
  16:35
 • Vrgada (Vrgada)
  18:00
  Pakoštane
  18:20
 • Vrgada (Vrgada)
  20:00
  Pakoštane
  20:20
 • 02. 07. 2022. (subota)
 • Biograd na Moru
  07:30
  Pakoštane
  08:00
  08:10
  Vrgada (Vrgada)
  08:30
 • Pakoštane
  09:40
  Vrgada (Vrgada)
  10:00
 • Pakoštane
  11:00
  Vrgada (Vrgada)
  11:20
 • Pakoštane
  12:20
  Vrgada (Vrgada)
  12:40
 • Biograd na Moru
  14:30
  Pakoštane
  15:00
  15:10
  Vrgada (Vrgada)
  15:30
 • Pakoštane
  16:45
  Vrgada (Vrgada)
  17:05
 • Pakoštane
  18:30
  Vrgada (Vrgada)
  18:50
 • Pakoštane
  20:30
  Vrgada (Vrgada)
  20:50
 • Vrgada (Vrgada)
  06:00
  Pakoštane
  06:20
  06:25
  Biograd na Moru
  06:55
 • Vrgada (Vrgada)
  09:00
  Pakoštane
  09:20
 • Vrgada (Vrgada)
  10:20
  Pakoštane
  10:40
 • Vrgada (Vrgada)
  11:40
  Pakoštane
  12:00
 • Vrgada (Vrgada)
  13:00
  Pakoštane
  13:20
  13:25
  Biograd na Moru
  13:55
 • Vrgada (Vrgada)
  16:15
  Pakoštane
  16:35
 • Vrgada (Vrgada)
  18:00
  Pakoštane
  18:20
 • Vrgada (Vrgada)
  20:00
  Pakoštane
  20:20
 • 03. 07. 2022. (nedjelja)
 • Pakoštane
  09:40
  Vrgada (Vrgada)
  10:00
 • Pakoštane
  11:00
  Vrgada (Vrgada)
  11:20
 • Pakoštane
  12:20
  Vrgada (Vrgada)
  12:40
 • Pakoštane
  16:45
  Vrgada (Vrgada)
  17:05
 • Pakoštane
  18:30
  Vrgada (Vrgada)
  18:50
 • Pakoštane
  20:30
  Vrgada (Vrgada)
  20:50
 • Vrgada (Vrgada)
  09:00
  Pakoštane
  09:20
 • Vrgada (Vrgada)
  10:20
  Pakoštane
  10:40
 • Vrgada (Vrgada)
  11:40
  Pakoštane
  12:00
 • Vrgada (Vrgada)
  16:15
  Pakoštane
  16:35
 • Vrgada (Vrgada)
  18:00
  Pakoštane
  18:20
 • Vrgada (Vrgada)
  20:00
  Pakoštane
  20:20
 • 04. 07. 2022. (ponedjeljak)
 • Biograd na Moru
  07:30
  Pakoštane
  08:00
  08:10
  Vrgada (Vrgada)
  08:30
 • Pakoštane
  09:40
  Vrgada (Vrgada)
  10:00
 • Pakoštane
  11:00
  Vrgada (Vrgada)
  11:20
 • Pakoštane
  12:20
  Vrgada (Vrgada)
  12:40
 • Biograd na Moru
  14:30
  Pakoštane
  15:00
  15:10
  Vrgada (Vrgada)
  15:30
 • Pakoštane
  16:45
  Vrgada (Vrgada)
  17:05
 • Pakoštane
  18:30
  Vrgada (Vrgada)
  18:50
 • Pakoštane
  20:30
  Vrgada (Vrgada)
  20:50
 • Vrgada (Vrgada)
  06:00
  Pakoštane
  06:20
  06:25
  Biograd na Moru
  06:55
 • Vrgada (Vrgada)
  09:00
  Pakoštane
  09:20
 • Vrgada (Vrgada)
  10:20
  Pakoštane
  10:40
 • Vrgada (Vrgada)
  11:40
  Pakoštane
  12:00
 • Vrgada (Vrgada)
  13:00
  Pakoštane
  13:20
  13:25
  Biograd na Moru
  13:55
 • Vrgada (Vrgada)
  16:15
  Pakoštane
  16:35
 • Vrgada (Vrgada)
  18:00
  Pakoštane
  18:20
 • Vrgada (Vrgada)
  20:00
  Pakoštane
  20:20
 • 05. 07. 2022. (utorak)
 • Biograd na Moru
  07:30
  Pakoštane
  08:00
  08:10
  Vrgada (Vrgada)
  08:30
 • Pakoštane
  09:40
  Vrgada (Vrgada)
  10:00
 • Pakoštane
  11:00
  Vrgada (Vrgada)
  11:20
 • Pakoštane
  12:20
  Vrgada (Vrgada)
  12:40
 • Biograd na Moru
  14:30
  Pakoštane
  15:00
  15:10
  Vrgada (Vrgada)
  15:30
 • Pakoštane
  16:45
  Vrgada (Vrgada)
  17:05
 • Pakoštane
  18:30
  Vrgada (Vrgada)
  18:50
 • Pakoštane
  20:30
  Vrgada (Vrgada)
  20:50
 • Vrgada (Vrgada)
  06:00
  Pakoštane
  06:20
  06:25
  Biograd na Moru
  06:55
 • Vrgada (Vrgada)
  09:00
  Pakoštane
  09:20
 • Vrgada (Vrgada)
  10:20
  Pakoštane
  10:40
 • Vrgada (Vrgada)
  11:40
  Pakoštane
  12:00
 • Vrgada (Vrgada)
  13:00
  Pakoštane
  13:20
  13:25
  Biograd na Moru
  13:55
 • Vrgada (Vrgada)
  16:15
  Pakoštane
  16:35
 • Vrgada (Vrgada)
  18:00
  Pakoštane
  18:20
 • Vrgada (Vrgada)
  20:00
  Pakoštane
  20:20
 • 06. 07. 2022. (srijeda)
 • Biograd na Moru
  07:30
  Pakoštane
  08:00
  08:10
  Vrgada (Vrgada)
  08:30
 • Pakoštane
  09:40
  Vrgada (Vrgada)
  10:00
 • Pakoštane
  11:00
  Vrgada (Vrgada)
  11:20
 • Pakoštane
  12:20
  Vrgada (Vrgada)
  12:40
 • Biograd na Moru
  14:30
  Pakoštane
  15:00
  15:10
  Vrgada (Vrgada)
  15:30
 • Pakoštane
  16:45
  Vrgada (Vrgada)
  17:05
 • Pakoštane
  18:30
  Vrgada (Vrgada)
  18:50
 • Pakoštane
  20:30
  Vrgada (Vrgada)
  20:50
 • Vrgada (Vrgada)
  06:00
  Pakoštane
  06:20
  06:25
  Biograd na Moru
  06:55
 • Vrgada (Vrgada)
  09:00
  Pakoštane
  09:20
 • Vrgada (Vrgada)
  10:20
  Pakoštane
  10:40
 • Vrgada (Vrgada)
  11:40
  Pakoštane
  12:00
 • Vrgada (Vrgada)
  13:00
  Pakoštane
  13:20
  13:25
  Biograd na Moru
  13:55
 • Vrgada (Vrgada)
  16:15
  Pakoštane
  16:35
 • Vrgada (Vrgada)
  18:00
  Pakoštane
  18:20
 • Vrgada (Vrgada)
  20:00
  Pakoštane
  20:20
 • 07. 07. 2022. (četvrtak)
 • Biograd na Moru
  07:30
  Pakoštane
  08:00
  08:10
  Vrgada (Vrgada)
  08:30
 • Pakoštane
  09:40
  Vrgada (Vrgada)
  10:00
 • Pakoštane
  11:00
  Vrgada (Vrgada)
  11:20
 • Pakoštane
  12:20
  Vrgada (Vrgada)
  12:40
 • Biograd na Moru
  14:30
  Pakoštane
  15:00
  15:10
  Vrgada (Vrgada)
  15:30
 • Pakoštane
  16:45
  Vrgada (Vrgada)
  17:05
 • Pakoštane
  18:30
  Vrgada (Vrgada)
  18:50
 • Pakoštane
  20:30
  Vrgada (Vrgada)
  20:50
 • Vrgada (Vrgada)
  06:00
  Pakoštane
  06:20
  06:25
  Biograd na Moru
  06:55
 • Vrgada (Vrgada)
  09:00
  Pakoštane
  09:20
 • Vrgada (Vrgada)
  10:20
  Pakoštane
  10:40
 • Vrgada (Vrgada)
  11:40
  Pakoštane
  12:00
 • Vrgada (Vrgada)
  13:00
  Pakoštane
  13:20
  13:25
  Biograd na Moru
  13:55
 • Vrgada (Vrgada)
  16:15
  Pakoštane
  16:35
 • Vrgada (Vrgada)
  18:00
  Pakoštane
  18:20
 • Vrgada (Vrgada)
  20:00
  Pakoštane
  20:20

Cjenik za 2022. g.

 • Redovna karta za putnike
  Biograd na Moru → Vrgada (Vrgada)
  22 HRK
  18 HRK
  Sezonska cijena (03. 06. 2022. - 02. 10. 2022.)
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
 • Djeca dobi 3-12 godina
  Biograd na Moru → Vrgada (Vrgada)
  11 HRK
  9 HRK
  Sezonska cijena (03. 06. 2022. - 02. 10. 2022.)
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
 • Redovna karta za putnike
  Biograd na Moru → Pakoštane
  20 HRK
  15 HRK
  Sezonska cijena (03. 06. 2022. - 02. 10. 2022.)
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
 • Djeca dobi 3-12 godina
  Biograd na Moru → Pakoštane
  10 HRK
  7,50 HRK
  Sezonska cijena (03. 06. 2022. - 02. 10. 2022.)
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
 • Redovna karta za putnike
  Pakoštane → Vrgada (Vrgada)
  20 HRK
  15 HRK
  Sezonska cijena (03. 06. 2022. - 02. 10. 2022.)
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
 • Djeca dobi 3-12 godina
  Pakoštane → Vrgada (Vrgada)
  10 HRK
  7,50 HRK
  Sezonska cijena (03. 06. 2022. - 02. 10. 2022.)
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
 • Redovna karta za putnike
  Pakoštane → Biograd na Moru
  20 HRK
  15 HRK
  Sezonska cijena (03. 06. 2022. - 02. 10. 2022.)
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
 • Djeca dobi 3-12 godina
  Pakoštane → Biograd na Moru
  10 HRK
  7,50 HRK
  Sezonska cijena (03. 06. 2022. - 02. 10. 2022.)
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
 • Redovna karta za putnike
  Vrgada (Vrgada) → Biograd na Moru
  22 HRK
  18 HRK
  Sezonska cijena (03. 06. 2022. - 02. 10. 2022.)
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
 • Djeca dobi 3-12 godina
  Vrgada (Vrgada) → Biograd na Moru
  11 HRK
  9 HRK
  Sezonska cijena (03. 06. 2022. - 02. 10. 2022.)
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
 • Redovna karta za putnike
  Vrgada (Vrgada) → Pakoštane
  20 HRK
  15 HRK
  Sezonska cijena (03. 06. 2022. - 02. 10. 2022.)
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
 • Djeca dobi 3-12 godina
  Vrgada (Vrgada) → Pakoštane
  10 HRK
  7,50 HRK
  Sezonska cijena (03. 06. 2022. - 02. 10. 2022.)
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)