Plovidbeni (vozni) red za 2023.

 • Polazište
  Vrijeme polaska
  Odredište
  Vrijeme dolaska
 • 31. 01. 2023. (utorak)
 • ↓ Smjer Brodarica → Krapanj (Krapanj) ↓ (⇄)
 • Brodarica
  06:20
  Krapanj (Krapanj)
  06:25
 • Brodarica
  07:20
  Krapanj (Krapanj)
  07:25
 • Brodarica
  08:20
  Krapanj (Krapanj)
  08:25
 • Brodarica
  09:20
  Krapanj (Krapanj)
  09:25
 • Brodarica
  11:20
  Krapanj (Krapanj)
  11:25
 • Brodarica
  12:20
  Krapanj (Krapanj)
  12:25
 • Brodarica
  13:20
  Krapanj (Krapanj)
  13:25
 • Brodarica
  14:40
  Krapanj (Krapanj)
  14:45
 • Brodarica
  15:40
  Krapanj (Krapanj)
  15:45
 • Brodarica
  16:40
  Krapanj (Krapanj)
  16:45
 • Brodarica
  17:40
  Krapanj (Krapanj)
  17:45
 • Brodarica
  19:40
  Krapanj (Krapanj)
  19:45
 • Brodarica
  20:40
  Krapanj (Krapanj)
  20:45
 • Brodarica
  21:40
  Krapanj (Krapanj)
  21:45
 • ↓ Smjer Krapanj (Krapanj) → Brodarica ↓ (⇄)
 • Krapanj (Krapanj)
  06:10
  Brodarica
  06:15
 • Krapanj (Krapanj)
  07:10
  Brodarica
  07:15
 • Krapanj (Krapanj)
  08:10
  Brodarica
  08:15
 • Krapanj (Krapanj)
  09:10
  Brodarica
  09:15
 • Krapanj (Krapanj)
  11:10
  Brodarica
  11:15
 • Krapanj (Krapanj)
  12:10
  Brodarica
  12:15
 • Krapanj (Krapanj)
  13:10
  Brodarica
  13:15
 • Krapanj (Krapanj)
  14:30
  Brodarica
  14:35
 • Krapanj (Krapanj)
  15:30
  Brodarica
  15:35
 • Krapanj (Krapanj)
  16:30
  Brodarica
  16:35
 • Krapanj (Krapanj)
  17:30
  Brodarica
  17:35
 • Krapanj (Krapanj)
  19:30
  Brodarica
  19:35
 • Krapanj (Krapanj)
  20:30
  Brodarica
  20:35
 • Krapanj (Krapanj)
  21:30
  Brodarica
  21:35
 • 01. 02. 2023. (srijeda)
 • ↓ Smjer Brodarica → Krapanj (Krapanj) ↓ (⇄)
 • Brodarica
  06:20
  Krapanj (Krapanj)
  06:25
 • Brodarica
  07:20
  Krapanj (Krapanj)
  07:25
 • Brodarica
  08:20
  Krapanj (Krapanj)
  08:25
 • Brodarica
  09:20
  Krapanj (Krapanj)
  09:25
 • Brodarica
  11:20
  Krapanj (Krapanj)
  11:25
 • Brodarica
  12:20
  Krapanj (Krapanj)
  12:25
 • Brodarica
  13:20
  Krapanj (Krapanj)
  13:25
 • Brodarica
  14:40
  Krapanj (Krapanj)
  14:45
 • Brodarica
  15:40
  Krapanj (Krapanj)
  15:45
 • Brodarica
  16:40
  Krapanj (Krapanj)
  16:45
 • Brodarica
  17:40
  Krapanj (Krapanj)
  17:45
 • Brodarica
  19:40
  Krapanj (Krapanj)
  19:45
 • Brodarica
  20:40
  Krapanj (Krapanj)
  20:45
 • Brodarica
  21:40
  Krapanj (Krapanj)
  21:45
 • ↓ Smjer Krapanj (Krapanj) → Brodarica ↓ (⇄)
 • Krapanj (Krapanj)
  06:10
  Brodarica
  06:15
 • Krapanj (Krapanj)
  07:10
  Brodarica
  07:15
 • Krapanj (Krapanj)
  08:10
  Brodarica
  08:15
 • Krapanj (Krapanj)
  09:10
  Brodarica
  09:15
 • Krapanj (Krapanj)
  11:10
  Brodarica
  11:15
 • Krapanj (Krapanj)
  12:10
  Brodarica
  12:15
 • Krapanj (Krapanj)
  13:10
  Brodarica
  13:15
 • Krapanj (Krapanj)
  14:30
  Brodarica
  14:35
 • Krapanj (Krapanj)
  15:30
  Brodarica
  15:35
 • Krapanj (Krapanj)
  16:30
  Brodarica
  16:35
 • Krapanj (Krapanj)
  17:30
  Brodarica
  17:35
 • Krapanj (Krapanj)
  19:30
  Brodarica
  19:35
 • Krapanj (Krapanj)
  20:30
  Brodarica
  20:35
 • Krapanj (Krapanj)
  21:30
  Brodarica
  21:35
 • 02. 02. 2023. (četvrtak)
 • ↓ Smjer Brodarica → Krapanj (Krapanj) ↓ (⇄)
 • Brodarica
  06:20
  Krapanj (Krapanj)
  06:25
 • Brodarica
  07:20
  Krapanj (Krapanj)
  07:25
 • Brodarica
  08:20
  Krapanj (Krapanj)
  08:25
 • Brodarica
  09:20
  Krapanj (Krapanj)
  09:25
 • Brodarica
  11:20
  Krapanj (Krapanj)
  11:25
 • Brodarica
  12:20
  Krapanj (Krapanj)
  12:25
 • Brodarica
  13:20
  Krapanj (Krapanj)
  13:25
 • Brodarica
  14:40
  Krapanj (Krapanj)
  14:45
 • Brodarica
  15:40
  Krapanj (Krapanj)
  15:45
 • Brodarica
  16:40
  Krapanj (Krapanj)
  16:45
 • Brodarica
  17:40
  Krapanj (Krapanj)
  17:45
 • Brodarica
  19:40
  Krapanj (Krapanj)
  19:45
 • Brodarica
  20:40
  Krapanj (Krapanj)
  20:45
 • Brodarica
  21:40
  Krapanj (Krapanj)
  21:45
 • ↓ Smjer Krapanj (Krapanj) → Brodarica ↓ (⇄)
 • Krapanj (Krapanj)
  06:10
  Brodarica
  06:15
 • Krapanj (Krapanj)
  07:10
  Brodarica
  07:15
 • Krapanj (Krapanj)
  08:10
  Brodarica
  08:15
 • Krapanj (Krapanj)
  09:10
  Brodarica
  09:15
 • Krapanj (Krapanj)
  11:10
  Brodarica
  11:15
 • Krapanj (Krapanj)
  12:10
  Brodarica
  12:15
 • Krapanj (Krapanj)
  13:10
  Brodarica
  13:15
 • Krapanj (Krapanj)
  14:30
  Brodarica
  14:35
 • Krapanj (Krapanj)
  15:30
  Brodarica
  15:35
 • Krapanj (Krapanj)
  16:30
  Brodarica
  16:35
 • Krapanj (Krapanj)
  17:30
  Brodarica
  17:35
 • Krapanj (Krapanj)
  19:30
  Brodarica
  19:35
 • Krapanj (Krapanj)
  20:30
  Brodarica
  20:35
 • Krapanj (Krapanj)
  21:30
  Brodarica
  21:35
 • 03. 02. 2023. (petak)
 • ↓ Smjer Brodarica → Krapanj (Krapanj) ↓ (⇄)
 • Brodarica
  06:20
  Krapanj (Krapanj)
  06:25
 • Brodarica
  07:20
  Krapanj (Krapanj)
  07:25
 • Brodarica
  08:20
  Krapanj (Krapanj)
  08:25
 • Brodarica
  09:20
  Krapanj (Krapanj)
  09:25
 • Brodarica
  11:20
  Krapanj (Krapanj)
  11:25
 • Brodarica
  12:20
  Krapanj (Krapanj)
  12:25
 • Brodarica
  13:20
  Krapanj (Krapanj)
  13:25
 • Brodarica
  14:40
  Krapanj (Krapanj)
  14:45
 • Brodarica
  15:40
  Krapanj (Krapanj)
  15:45
 • Brodarica
  16:40
  Krapanj (Krapanj)
  16:45
 • Brodarica
  17:40
  Krapanj (Krapanj)
  17:45
 • Brodarica
  19:40
  Krapanj (Krapanj)
  19:45
 • Brodarica
  20:40
  Krapanj (Krapanj)
  20:45
 • Brodarica
  21:40
  Krapanj (Krapanj)
  21:45
 • ↓ Smjer Krapanj (Krapanj) → Brodarica ↓ (⇄)
 • Krapanj (Krapanj)
  06:10
  Brodarica
  06:15
 • Krapanj (Krapanj)
  07:10
  Brodarica
  07:15
 • Krapanj (Krapanj)
  08:10
  Brodarica
  08:15
 • Krapanj (Krapanj)
  09:10
  Brodarica
  09:15
 • Krapanj (Krapanj)
  11:10
  Brodarica
  11:15
 • Krapanj (Krapanj)
  12:10
  Brodarica
  12:15
 • Krapanj (Krapanj)
  13:10
  Brodarica
  13:15
 • Krapanj (Krapanj)
  14:30
  Brodarica
  14:35
 • Krapanj (Krapanj)
  15:30
  Brodarica
  15:35
 • Krapanj (Krapanj)
  16:30
  Brodarica
  16:35
 • Krapanj (Krapanj)
  17:30
  Brodarica
  17:35
 • Krapanj (Krapanj)
  19:30
  Brodarica
  19:35
 • Krapanj (Krapanj)
  20:30
  Brodarica
  20:35
 • Krapanj (Krapanj)
  21:30
  Brodarica
  21:35
 • 04. 02. 2023. (subota)
 • ↓ Smjer Brodarica → Krapanj (Krapanj) ↓ (⇄)
 • Brodarica
  06:20
  Krapanj (Krapanj)
  06:25
 • Brodarica
  07:20
  Krapanj (Krapanj)
  07:25
 • Brodarica
  08:20
  Krapanj (Krapanj)
  08:25
 • Brodarica
  09:20
  Krapanj (Krapanj)
  09:25
 • Brodarica
  11:20
  Krapanj (Krapanj)
  11:25
 • Brodarica
  12:20
  Krapanj (Krapanj)
  12:25
 • Brodarica
  13:20
  Krapanj (Krapanj)
  13:25
 • Brodarica
  14:40
  Krapanj (Krapanj)
  14:45
 • Brodarica
  15:40
  Krapanj (Krapanj)
  15:45
 • Brodarica
  16:40
  Krapanj (Krapanj)
  16:45
 • Brodarica
  17:40
  Krapanj (Krapanj)
  17:45
 • Brodarica
  19:40
  Krapanj (Krapanj)
  19:45
 • Brodarica
  20:40
  Krapanj (Krapanj)
  20:45
 • Brodarica
  21:40
  Krapanj (Krapanj)
  21:45
 • ↓ Smjer Krapanj (Krapanj) → Brodarica ↓ (⇄)
 • Krapanj (Krapanj)
  06:10
  Brodarica
  06:15
 • Krapanj (Krapanj)
  07:10
  Brodarica
  07:15
 • Krapanj (Krapanj)
  08:10
  Brodarica
  08:15
 • Krapanj (Krapanj)
  09:10
  Brodarica
  09:15
 • Krapanj (Krapanj)
  11:10
  Brodarica
  11:15
 • Krapanj (Krapanj)
  12:10
  Brodarica
  12:15
 • Krapanj (Krapanj)
  13:10
  Brodarica
  13:15
 • Krapanj (Krapanj)
  14:30
  Brodarica
  14:35
 • Krapanj (Krapanj)
  15:30
  Brodarica
  15:35
 • Krapanj (Krapanj)
  16:30
  Brodarica
  16:35
 • Krapanj (Krapanj)
  17:30
  Brodarica
  17:35
 • Krapanj (Krapanj)
  19:30
  Brodarica
  19:35
 • Krapanj (Krapanj)
  20:30
  Brodarica
  20:35
 • Krapanj (Krapanj)
  21:30
  Brodarica
  21:35
 • 05. 02. 2023. (nedjelja)
 • ↓ Smjer Brodarica → Krapanj (Krapanj) ↓ (⇄)
 • Brodarica
  08:30
  Krapanj (Krapanj)
  08:35
 • Brodarica
  11:10
  Krapanj (Krapanj)
  11:15
 • Brodarica
  13:10
  Krapanj (Krapanj)
  13:15
 • Brodarica
  16:10
  Krapanj (Krapanj)
  16:15
 • Brodarica
  20:10
  Krapanj (Krapanj)
  20:15
 • ↓ Smjer Krapanj (Krapanj) → Brodarica ↓ (⇄)
 • Krapanj (Krapanj)
  08:20
  Brodarica
  08:25
 • Krapanj (Krapanj)
  11:00
  Brodarica
  11:05
 • Krapanj (Krapanj)
  13:00
  Brodarica
  13:05
 • Krapanj (Krapanj)
  16:00
  Brodarica
  16:05
 • Krapanj (Krapanj)
  20:00
  Brodarica
  20:05
 • 06. 02. 2023. (ponedjeljak)
 • ↓ Smjer Brodarica → Krapanj (Krapanj) ↓ (⇄)
 • Brodarica
  06:20
  Krapanj (Krapanj)
  06:25
 • Brodarica
  07:20
  Krapanj (Krapanj)
  07:25
 • Brodarica
  08:20
  Krapanj (Krapanj)
  08:25
 • Brodarica
  09:20
  Krapanj (Krapanj)
  09:25
 • Brodarica
  11:20
  Krapanj (Krapanj)
  11:25
 • Brodarica
  12:20
  Krapanj (Krapanj)
  12:25
 • Brodarica
  13:20
  Krapanj (Krapanj)
  13:25
 • Brodarica
  14:40
  Krapanj (Krapanj)
  14:45
 • Brodarica
  15:40
  Krapanj (Krapanj)
  15:45
 • Brodarica
  16:40
  Krapanj (Krapanj)
  16:45
 • Brodarica
  17:40
  Krapanj (Krapanj)
  17:45
 • Brodarica
  19:40
  Krapanj (Krapanj)
  19:45
 • Brodarica
  20:40
  Krapanj (Krapanj)
  20:45
 • Brodarica
  21:40
  Krapanj (Krapanj)
  21:45
 • ↓ Smjer Krapanj (Krapanj) → Brodarica ↓ (⇄)
 • Krapanj (Krapanj)
  06:10
  Brodarica
  06:15
 • Krapanj (Krapanj)
  07:10
  Brodarica
  07:15
 • Krapanj (Krapanj)
  08:10
  Brodarica
  08:15
 • Krapanj (Krapanj)
  09:10
  Brodarica
  09:15
 • Krapanj (Krapanj)
  11:10
  Brodarica
  11:15
 • Krapanj (Krapanj)
  12:10
  Brodarica
  12:15
 • Krapanj (Krapanj)
  13:10
  Brodarica
  13:15
 • Krapanj (Krapanj)
  14:30
  Brodarica
  14:35
 • Krapanj (Krapanj)
  15:30
  Brodarica
  15:35
 • Krapanj (Krapanj)
  16:30
  Brodarica
  16:35
 • Krapanj (Krapanj)
  17:30
  Brodarica
  17:35
 • Krapanj (Krapanj)
  19:30
  Brodarica
  19:35
 • Krapanj (Krapanj)
  20:30
  Brodarica
  20:35
 • Krapanj (Krapanj)
  21:30
  Brodarica
  21:35

Cjenik za 2023. g.

 • Redovna karta za putnike
  Brodarica → Krapanj (Krapanj)
  0,66 €
  5,00 kn
  1,33 €
  10,00 kn
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
  Sezonska cijena (02. 06. 2023. - 01. 10. 2023.)
 • Djeca dobi 3-12 godina
  Brodarica → Krapanj (Krapanj)
  0,40 €
  3,00 kn
  0,66 €
  5,00 kn
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
  Sezonska cijena (02. 06. 2023. - 01. 10. 2023.)
 • Redovna karta za putnike
  Krapanj (Krapanj) → Brodarica
  0,66 €
  5,00 kn
  1,33 €
  10,00 kn
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
  Sezonska cijena (02. 06. 2023. - 01. 10. 2023.)
 • Djeca dobi 3-12 godina
  Krapanj (Krapanj) → Brodarica
  0,40 €
  3,00 kn
  0,66 €
  5,00 kn
  Izvansezonska cijena (vrijedi na dane koji nisu obuhvaćeni sezonskom cijenom)
  Sezonska cijena (02. 06. 2023. - 01. 10. 2023.)
1 EUR (€) = 7,53450 HRK