Plovidbeni (vozni) red za 2022.

  06. 07. 2022. (srijeda)
 • Zadar - Gradska luka
  09:00
  Silba (Silba)
  10:10
  10:15
  Rab (Rab)
  11:15
  11:20
  Krk (Krk)
  12:10
  12:15
  Rijeka
  13:15
 • Rijeka
  15:30
  Krk (Krk)
  16:30
  16:35
  Rab (Rab)
  17:25
  17:30
  Silba (Silba)
  18:30
  18:35
  Zadar - Gradska luka
  19:45
 • 08. 07. 2022. (petak)
 • Zadar - Gradska luka
  09:00
  Silba (Silba)
  10:10
  10:15
  Rab (Rab)
  11:15
  11:20
  Krk (Krk)
  12:10
  12:15
  Rijeka
  13:15
 • Rijeka
  15:30
  Krk (Krk)
  16:30
  16:35
  Rab (Rab)
  17:25
  17:30
  Silba (Silba)
  18:30
  18:35
  Zadar - Gradska luka
  19:45
 • 10. 07. 2022. (nedjelja)
 • Zadar - Gradska luka
  13:00
  Silba (Silba)
  14:10
  14:15
  Rab (Rab)
  15:15
  15:20
  Krk (Krk)
  16:10
  16:15
  Rijeka
  17:15
 • Rijeka
  17:30
  Krk (Krk)
  18:30
  18:35
  Rab (Rab)
  19:25
  19:30
  Silba (Silba)
  20:30
  20:35
  Zadar - Gradska luka
  21:45

Cjenik za 2022. g.

 • Djeca dobi 0-12 godina
  Krk (Krk) → Rab (Rab)
  40 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Krk (Krk) → Zadar - Gradska luka
  230 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Krk (Krk) → Rab (Rab)
  40 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Krk (Krk) → Rab (Rab)
  80 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Krk (Krk) → Zadar - Gradska luka
  115 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Krk (Krk) → Zadar - Gradska luka
  115 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Krk (Krk) → Silba (Silba)
  170 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Krk (Krk) → Rijeka
  30 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Krk (Krk) → Rijeka
  30 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Krk (Krk) → Rijeka
  60 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Krk (Krk) → Silba (Silba)
  85 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Krk (Krk) → Silba (Silba)
  85 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Rab (Rab) → Zadar - Gradska luka
  200 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Rab (Rab) → Krk (Krk)
  40 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Rab (Rab) → Krk (Krk)
  40 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Rab (Rab) → Silba (Silba)
  60 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Rab (Rab) → Silba (Silba)
  60 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Rab (Rab) → Krk (Krk)
  80 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Rab (Rab) → Rijeka
  50 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Rab (Rab) → Silba (Silba)
  120 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Rab (Rab) → Zadar - Gradska luka
  100 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Rab (Rab) → Rijeka
  50 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Rab (Rab) → Zadar - Gradska luka
  100 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Rab (Rab) → Rijeka
  100 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Rijeka → Silba (Silba)
  110 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Rijeka → Krk (Krk)
  30 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Rijeka → Zadar - Gradska luka
  140 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Rijeka → Zadar - Gradska luka
  140 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Rijeka → Zadar - Gradska luka
  280 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Rijeka → Silba (Silba)
  220 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Rijeka → Rab (Rab)
  100 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Rijeka → Rab (Rab)
  50 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Rijeka → Rab (Rab)
  50 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Rijeka → Krk (Krk)
  60 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Rijeka → Krk (Krk)
  30 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Rijeka → Silba (Silba)
  110 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Silba (Silba) → Rijeka
  110 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Silba (Silba) → Krk (Krk)
  170 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Silba (Silba) → Rijeka
  110 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Silba (Silba) → Krk (Krk)
  85 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Silba (Silba) → Krk (Krk)
  85 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Silba (Silba) → Zadar - Gradska luka
  120 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Silba (Silba) → Rab (Rab)
  60 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Silba (Silba) → Rab (Rab)
  60 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Silba (Silba) → Rab (Rab)
  120 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Silba (Silba) → Zadar - Gradska luka
  60 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Silba (Silba) → Rijeka
  220 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Silba (Silba) → Zadar - Gradska luka
  60 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Zadar - Gradska luka → Rab (Rab)
  100 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Zadar - Gradska luka → Silba (Silba)
  60 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Zadar - Gradska luka → Silba (Silba)
  60 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Zadar - Gradska luka → Rab (Rab)
  200 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Zadar - Gradska luka → Krk (Krk)
  115 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Zadar - Gradska luka → Rab (Rab)
  100 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Zadar - Gradska luka → Krk (Krk)
  230 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Zadar - Gradska luka → Krk (Krk)
  115 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Zadar - Gradska luka → Rijeka
  280 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Djeca dobi 0-12 godina
  Zadar - Gradska luka → Rijeka
  140 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Bicikl
  Zadar - Gradska luka → Rijeka
  140 HRK
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
 • Redovna karta za putnike
  Zadar - Gradska luka → Silba (Silba)
  120 HRK
  Kupi
  Sezonska cijena (01. 06. 2022. - 15. 09. 2022.)
Odrasli
1
Djeca
0
Najviše 10 putnika
Odaberite datum polaska
Trebate li povratnu kartu?
Odaberite i ostvarite 10% popusta!
Ukupna cijena: 120 HRK
Nastavi ➔