Plovidbeni (vozni) red za 2017. godinu

  18. 12. 2017. (Pon)Pretraži sve
 • Zadar - Gradska luka
  05:30
  Sali (Dugi Otok)
  06:20
  06:25
  Zaglav (Dugi Otok)
  06:35
  06:40
  Zadar - Gradska luka
  07:30
 • Zadar - Gradska luka
  15:00
  Sali (Dugi Otok)
  15:50
  15:55
  Zaglav (Dugi Otok)
  16:05
  16:10
  Zadar - Gradska luka
  17:00
 • Zadar - Gradska luka
  20:00
  Sali (Dugi Otok)
  20:50
  20:55
  Zaglav (Dugi Otok)
  21:05
  21:10
  Zadar - Gradska luka
  22:00
 • 19. 12. 2017. (Uto)Pretraži sve
 • Zadar - Gradska luka
  05:30
  Sali (Dugi Otok)
  06:20
  06:25
  Zaglav (Dugi Otok)
  06:35
  06:40
  Zadar - Gradska luka
  07:30
 • Zadar - Gradska luka
  15:00
  Sali (Dugi Otok)
  15:50
  15:55
  Zaglav (Dugi Otok)
  16:05
  16:10
  Zadar - Gradska luka
  17:00
 • Zadar - Gradska luka
  20:00
  Sali (Dugi Otok)
  20:50
  20:55
  Zaglav (Dugi Otok)
  21:05
  21:10
  Zadar - Gradska luka
  22:00
 • 20. 12. 2017. (Sri)Pretraži sve
 • Zadar - Gradska luka
  05:30
  Sali (Dugi Otok)
  06:20
  06:25
  Zaglav (Dugi Otok)
  06:35
  06:40
  Zadar - Gradska luka
  07:30
 • Zadar - Gradska luka
  15:00
  Sali (Dugi Otok)
  15:50
  15:55
  Zaglav (Dugi Otok)
  16:05
  16:10
  Zadar - Gradska luka
  17:00
 • Zadar - Gradska luka
  20:00
  Sali (Dugi Otok)
  20:50
  20:55
  Zaglav (Dugi Otok)
  21:05
  21:10
  Zadar - Gradska luka
  22:00
 • 21. 12. 2017. (Čet)Pretraži sve
 • Zadar - Gradska luka
  05:30
  Sali (Dugi Otok)
  06:20
  06:25
  Zaglav (Dugi Otok)
  06:35
  06:40
  Zadar - Gradska luka
  07:30
 • Zadar - Gradska luka
  15:00
  Sali (Dugi Otok)
  15:50
  15:55
  Zaglav (Dugi Otok)
  16:05
  16:10
  Zadar - Gradska luka
  17:00
 • Zadar - Gradska luka
  20:00
  Sali (Dugi Otok)
  20:50
  20:55
  Zaglav (Dugi Otok)
  21:05
  21:10
  Zadar - Gradska luka
  22:00
 • 22. 12. 2017. (Pet)Pretraži sve
 • Zadar - Gradska luka
  05:30
  Sali (Dugi Otok)
  06:20
  06:25
  Zaglav (Dugi Otok)
  06:35
  06:40
  Zadar - Gradska luka
  07:30
 • Zadar - Gradska luka
  15:30
  Sali (Dugi Otok)
  16:20
  16:25
  Zaglav (Dugi Otok)
  16:35
  16:40
  Zadar - Gradska luka
  17:30
 • Zadar - Gradska luka
  20:00
  Sali (Dugi Otok)
  20:50
  20:55
  Zaglav (Dugi Otok)
  21:05
  21:10
  Zadar - Gradska luka
  22:00
 • 23. 12. 2017. (Sub)Pretraži sve
 • Zadar - Gradska luka
  05:30
  Sali (Dugi Otok)
  06:20
  06:25
  Zaglav (Dugi Otok)
  06:35
  06:40
  Zadar - Gradska luka
  07:30
 • Zadar - Gradska luka
  15:00
  Sali (Dugi Otok)
  15:50
  15:55
  Zaglav (Dugi Otok)
  16:05
  16:10
  Zadar - Gradska luka
  17:00
 • Zadar - Gradska luka
  20:00
  Sali (Dugi Otok)
  20:50
  20:55
  Zaglav (Dugi Otok)
  21:05
  21:10
  Zadar - Gradska luka
  22:00
 • 24. 12. 2017. (Ned)Pretraži sve
 • Zadar - Gradska luka
  08:00
  Sali (Dugi Otok)
  08:50
  08:55
  Zaglav (Dugi Otok)
  09:05
  09:10
  Zadar - Gradska luka
  10:00
 • Zadar - Gradska luka
  18:45
  Zaglav (Dugi Otok)
  19:35
  19:40
  Sali (Dugi Otok)
  19:50
  19:55
  Zadar - Gradska luka
  20:40

Cjenik za 2017. godinu

Filtriraj
 • Bršanj (Iž) Zadar - Gradska luka
  40 HRK *
  25 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 02. 06. 2017. - 01. 10. 2017.
  ** 01. 01. - 01. 06. // 02. 10. - 31. 12. 2017.
  Popusti: Djeca od 1 do 3 godina - 0 HRK
 • Bršanj (Iž) Sali (Dugi Otok)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 02. 06. 2017. - 01. 10. 2017.
  ** 01. 01. - 01. 06. // 02. 10. - 31. 12. 2017.
  Popusti: Djeca od 1 do 3 godina - 0 HRK
 • Bršanj (Iž) Zaglav (Dugi Otok)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 02. 06. 2017. - 01. 10. 2017.
  ** 01. 01. - 01. 06. // 02. 10. - 31. 12. 2017.
  Popusti: Djeca od 1 do 3 godina - 0 HRK
 • Sali (Dugi Otok) Bršanj (Iž)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 02. 06. 2017. - 01. 10. 2017.
  ** 01. 01. - 01. 06. // 02. 10. - 31. 12. 2017.
  Popusti: Djeca od 1 do 3 godina - 0 HRK
 • Sali (Dugi Otok) Zaglav (Dugi Otok)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 02. 06. 2017. - 01. 10. 2017.
  ** 01. 01. - 01. 06. // 02. 10. - 31. 12. 2017.
  Popusti: Djeca od 1 do 3 godina - 0 HRK
 • Sali (Dugi Otok) Zadar - Gradska luka
  40 HRK *
  25 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 02. 06. 2017. - 01. 10. 2017.
  ** 01. 01. - 01. 06. // 02. 10. - 31. 12. 2017.
  Popusti: Djeca od 1 do 3 godina - 0 HRK
 • Zadar - Gradska luka Bršanj (Iž)
  40 HRK *
  25 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 02. 06. 2017. - 01. 10. 2017.
  ** 01. 01. - 01. 06. // 02. 10. - 31. 12. 2017.
  Popusti: Djeca od 1 do 3 godina - 0 HRK
 • Zadar - Gradska luka Sali (Dugi Otok)
  40 HRK *
  25 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 02. 06. 2017. - 01. 10. 2017.
  ** 01. 01. - 01. 06. // 02. 10. - 31. 12. 2017.
  Popusti: Djeca od 1 do 3 godina - 0 HRK
 • Zadar - Gradska luka Zaglav (Dugi Otok)
  40 HRK *
  25 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 02. 06. 2017. - 01. 10. 2017.
  ** 01. 01. - 01. 06. // 02. 10. - 31. 12. 2017.
  Popusti: Djeca od 1 do 3 godina - 0 HRK
 • Zaglav (Dugi Otok) Bršanj (Iž)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 02. 06. 2017. - 01. 10. 2017.
  ** 01. 01. - 01. 06. // 02. 10. - 31. 12. 2017.
  Popusti: Djeca od 1 do 3 godina - 0 HRK
 • Zaglav (Dugi Otok) Sali (Dugi Otok)
  25 HRK *
  20 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 02. 06. 2017. - 01. 10. 2017.
  ** 01. 01. - 01. 06. // 02. 10. - 31. 12. 2017.
  Popusti: Djeca od 1 do 3 godina - 0 HRK
 • Zaglav (Dugi Otok) Zadar - Gradska luka
  40 HRK *
  25 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 02. 06. 2017. - 01. 10. 2017.
  ** 01. 01. - 01. 06. // 02. 10. - 31. 12. 2017.
  Popusti: Djeca od 1 do 3 godina - 0 HRK