Cestarina Zagreb (istok, Ježevo) - Slavonski Brod (zapad)

Iznosi cestarina po skupinama vozila (izvansezonski)

Navedeni se iznosi odnose na izvansezonske cestarine i vrijede od 15. rujna 2019. nadalje.

IA: 49 kn
I: 82 kn
II: 123 kn
III: 185 kn
IV: 272 kn

Iznosi cestarina po skupinama vozila (sezonski)

Sezonske cijene ne će se primjenjivati 2021. godine te se nisu primjenjivale od 2019. godine. Navedeni se iznosi odnose na sezonske cestarine i vrijedili su od 15. lipnja do 14. rujna 2019.

IA: 54 kn
I: 89 kn
II: 136 kn
III: 185 kn
IV: 272 kn
↓ Objašnjenja skupina vozila nalaze se u nastavku ↓

Oznake i opisi skupina vozila:

IA: Motocikli, motorni tricikli i četverocikli

I: Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m

II: a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg

II: b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila

III: a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg

III: b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom

III: c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

IV: a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg

IV: b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine

IV: c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

Povezane cestarine