Prtljaga na Croatia Airlinesovim letovima: ograničenja i cijene

Saznajte više o Croatia Airlinesovim ograničenjima za prtljagu te cijenama unošenje prtljage na let.

Croatia Airlines spada u skupinu tradicionalnih zračnih prijevoznika te, sukladno tome, ima vrlo povoljna pravila u vezi prtljage. Ručna prtljaga je besplatna, kao i jedan komad predane prtljage, osim u tarifi FlyEasy, koja u cijenu ne uključuje besplatnu predanu prtljagu.

Ručna (kabinska) prtljaga

Croatia Airlines u svim tarifama dopušta besplatno unošenje dva komada ručne prtljage. Veći komad smije težiti do 8 kg i imati dimenzije do 55 cm x 40 cm x 20 cm, dok manji komad ručne prtljage smije imati dimenzije do 40 x 30 x 10 cm (bez težinskog ograničenja).

Opis Maks. dimenzije Maks. težina Cijena
Veći komad ručne prtljage 55 cm x 40 cm x 20 cm 8 kg Besplatno
Manji komad ručne prtljage 40 cm x 30 cm x 10 cm / Besplatno

Predana ('velika') prtljaga

Croatia Airlines u cijenu karte za gotovo sve tarife uključuje prijevoz predane ('velike') prtljage te se ona ne plaća dodatno. Iznimka je najjeftinija tarifa - FlyEasy - koja ne uključuje besplatnu predanu prtljagu.

Tarifa Dopušteno komada prtljage Maks. težina Maks. zbroj dimenzija prtljage
FlyEasy * / / /
FlyOpti 1 23 kg 158 cm
FlyFlexi 1 23 kg 158 cm
FlyBizz 2 32 kg 158 cm

* Predanu prtljagu moguće je zakupiti i uz tarifu FlyEasy. U tom slučaju cijene predane prtljage mase do 23 kilograma i ukupnih dimenzija do 158 cm iznose:

Za letove unutar Hrvatske: 80 HRK + PDV po smjeru
Za međunarodne letove: 30 EUR po smjeru

Preteška ili prevelika prtljaga

Preteška ili prevelika prtljaga plaćaju se po različitim osnovama. Kao prekoračenje se računaju i težina iznad 23 kg i dimenzije zbroja iznad 158 cm. Dodatna naknada može se plaćati zasebno za pretešku ili preveliku prtljagu ili za oboje.

Međunarodni letovi (ekonomski razred)
Opis Redovna cijena Prevelika * Preteška ** Oboje
Besplatni komad prtljage Besplatno (osim u tarifi FlyEasy) 75 € 75 € 150 €
Dodatni komad prtljage 75 € 175 € 125 € 225 €

* Zbroj dimenzija veći je od 158 cm

** Masa je između 24 i 32 kg

Domaći letovi (ekonomski razred)
Opis Redovna cijena Prevelika *** Preteška **** Oboje
Besplatni komad prtljage Besplatno 300 kuna 300 kuna 425 kuna
Dodatni komad prtljage 300 kuna 425 kuna 425 kuna 500 kuna

*** Zbroj dimenzija veći je od 158 cm

**** Masa je između 24 i 32 kg

Tablični podatci provjereni: 
17. 01. 2018.