Prtljaga na EasyJetovim letovima: ograničenja i cijene

Saznajte više o EasyJetovim ograničenjima za prtljagu te cijenama unošenje prtljage na let.

EasyJet je po pravilima za prijevoz predane prtljage sličan ostalim niskotarifnim prijevoznicima, no ističe se nešto povoljnijim uvjetima za prijevoz ručne prtljage.

Ručna (kabinska) prtljaga

EasyJet u osnovnoj tarifi dopušta unošenje jednog komada ručne prtljage dimenzija do 56 cm x 45 cm x 25 cm. Važno je naglasiti da se predmeti poput laptopa i torbe za laptop, fotoaparata, ručne torbice i sl. računaju kao komad prtljage te ih je potrebno sve staviti u najveći komad prtljage kako biste izbjegli plaćanje dodatnih naknada. EasyJet ručnu prtljagu ne važe, odnosno težina nije ograničena.

Ako su spremnici za ručnu prtljagu popunjeni, a torba ili kofer unutar dopuštenih dimenzija za ručnu prtljagu, tada će ih EasyJet staviti u prostor za predanu prtljagu. U tom slučaju ne plaćate nikakve dodatne naknade (dakle, ručna prtljaga ostaje besplatna), ali nakon slijetanja morate čekati svoj kofer ili torbu na mjestu gdje se preuzima predana prtljaga.

Besplatna ručna prtljaga:
Maks. dimenzije: 56 cm x 45 cm x 25 cm
Maks. težina: Neograničeno
Prevelika ručna prtljaga (ako se otkrije na šalteru za predaju prtljage):
Cijena: 52 €
Prevelika ručna prtljaga (ako se otkrije kod ukrcaja):
Cijena: 60 €

Predana ('velika') prtljaga

EasyJet u cijenu karte ne uključuje prijevoz predane ('velike') prtljage te se ona dodatno plaća. Cijena nije fiksna i bit će vam prikazana tijekom rezervacijskog postupka. Naknadu za prtljagu najbolje je uplatiti unaprijed (tijekom samog rezervacijskog procesa ili naknadno kroz korisničko sučelje), s obzirom da se u zračnoj luci plaća više. Cijena predane prtljage ovisi o liniji na kojoj letite te će vam biti prikazana tijekom rezervacijskog procesa.

1. torba / kofer (do 15 kg):
Kupljeno online: 9,09 € - 45,49 €
1. torba / kofer (do 23 kg):
Kupljeno online: 12,34 € - 48,74 €
Kupljeno na šalterima u zračnoj luci: 52 €
Kupljeno kod ukrcajnih vrata: 60 €

Preteška prtljaga u zračnoj luci plaća se po kilogramu iznad dopuštene težine, odnosno za svaki kilogram iznad zakupljene mase (15 ili 23 kilograma). Ako se zakupi unaprijed (online), dodatna prtljaga plaća se u rasponima od tri kilograma (3 kg, 6 kg, 9 kg itd.). Često je jeftinije jednostavno platiti drugi komad predane prtljage nego plaćati dodatnu prtljagu.

Preteška predana prtljaga:
Kupljeno online: 15 € / 3 kg
Kupljeno u zračnoj luci: 15 € / 1 kg
Tablični podatci provjereni: 
01. 01. 2020.