Plovidbeni (vozni) red za 2018.

  21. 09. 2018. (Pet)Pretraži sve
 • Orebić
  00:30
  Dominče (Korčula)
  00:45
 • Orebić
  04:00
  Dominče (Korčula)
  04:15
 • Orebić
  05:30
  Dominče (Korčula)
  05:45
 • Orebić
  06:30
  Dominče (Korčula)
  06:45
 • Orebić
  07:20
  Dominče (Korčula)
  07:35
 • Orebić
  08:30
  Dominče (Korčula)
  08:45
 • Orebić
  09:30
  Dominče (Korčula)
  09:45
 • Orebić
  10:30
  Dominče (Korčula)
  10:45
 • Orebić
  11:30
  Dominče (Korčula)
  11:45
 • Orebić
  12:30
  Dominče (Korčula)
  12:45
 • Orebić
  13:30
  Dominče (Korčula)
  13:45
 • Orebić
  14:30
  Dominče (Korčula)
  14:45
 • Orebić
  15:30
  Dominče (Korčula)
  15:45
 • Orebić
  16:45
  Dominče (Korčula)
  17:00
 • Orebić
  18:00
  Dominče (Korčula)
  18:15
 • Orebić
  19:30
  Dominče (Korčula)
  19:45
 • Orebić
  21:00
  Dominče (Korčula)
  21:15
 • Orebić
  22:30
  Dominče (Korčula)
  22:45
 • Dominče (Korčula)
  00:10
  Orebić
  00:25
 • Dominče (Korčula)
  03:40
  Orebić
  03:55
 • Dominče (Korčula)
  05:10
  Orebić
  05:25
 • Dominče (Korčula)
  06:10
  Orebić
  06:25
 • Dominče (Korčula)
  07:00
  Orebić
  07:15
 • Dominče (Korčula)
  08:00
  Orebić
  08:15
 • Dominče (Korčula)
  09:00
  Orebić
  09:15
 • Dominče (Korčula)
  10:00
  Orebić
  10:15
 • Dominče (Korčula)
  11:00
  Orebić
  11:15
 • Dominče (Korčula)
  12:00
  Orebić
  12:15
 • Dominče (Korčula)
  13:00
  Orebić
  13:15
 • Dominče (Korčula)
  14:00
  Orebić
  14:15
 • Dominče (Korčula)
  15:00
  Orebić
  15:15
 • Dominče (Korčula)
  16:00
  Orebić
  16:15
 • Dominče (Korčula)
  17:30
  Orebić
  17:45
 • Dominče (Korčula)
  19:00
  Orebić
  19:15
 • Dominče (Korčula)
  20:00
  Orebić
  20:15
 • Dominče (Korčula)
  22:10
  Orebić
  22:25
 • 22. 09. 2018. (Sub)Pretraži sve
 • Orebić
  00:30
  Dominče (Korčula)
  00:45
 • Orebić
  04:00
  Dominče (Korčula)
  04:15
 • Orebić
  05:30
  Dominče (Korčula)
  05:45
 • Orebić
  06:30
  Dominče (Korčula)
  06:45
 • Orebić
  07:20
  Dominče (Korčula)
  07:35
 • Orebić
  08:30
  Dominče (Korčula)
  08:45
 • Orebić
  09:30
  Dominče (Korčula)
  09:45
 • Orebić
  10:30
  Dominče (Korčula)
  10:45
 • Orebić
  11:30
  Dominče (Korčula)
  11:45
 • Orebić
  12:30
  Dominče (Korčula)
  12:45
 • Orebić
  13:30
  Dominče (Korčula)
  13:45
 • Orebić
  14:30
  Dominče (Korčula)
  14:45
 • Orebić
  15:30
  Dominče (Korčula)
  15:45
 • Orebić
  16:45
  Dominče (Korčula)
  17:00
 • Orebić
  18:00
  Dominče (Korčula)
  18:15
 • Orebić
  19:30
  Dominče (Korčula)
  19:45
 • Orebić
  21:00
  Dominče (Korčula)
  21:15
 • Orebić
  22:30
  Dominče (Korčula)
  22:45
 • Dominče (Korčula)
  00:10
  Orebić
  00:25
 • Dominče (Korčula)
  03:40
  Orebić
  03:55
 • Dominče (Korčula)
  05:10
  Orebić
  05:25
 • Dominče (Korčula)
  06:10
  Orebić
  06:25
 • Dominče (Korčula)
  07:00
  Orebić
  07:15
 • Dominče (Korčula)
  08:00
  Orebić
  08:15
 • Dominče (Korčula)
  09:00
  Orebić
  09:15
 • Dominče (Korčula)
  10:00
  Orebić
  10:15
 • Dominče (Korčula)
  11:00
  Orebić
  11:15
 • Dominče (Korčula)
  12:00
  Orebić
  12:15
 • Dominče (Korčula)
  13:00
  Orebić
  13:15
 • Dominče (Korčula)
  14:00
  Orebić
  14:15
 • Dominče (Korčula)
  15:00
  Orebić
  15:15
 • Dominče (Korčula)
  16:00
  Orebić
  16:15
 • Dominče (Korčula)
  17:30
  Orebić
  17:45
 • Dominče (Korčula)
  19:00
  Orebić
  19:15
 • Dominče (Korčula)
  20:00
  Orebić
  20:15
 • Dominče (Korčula)
  22:10
  Orebić
  22:25
 • 23. 09. 2018. (Ned)Pretraži sve
 • Orebić
  00:30
  Dominče (Korčula)
  00:45
 • Orebić
  05:30
  Dominče (Korčula)
  05:45
 • Orebić
  06:30
  Dominče (Korčula)
  06:45
 • Orebić
  07:20
  Dominče (Korčula)
  07:35
 • Orebić
  08:30
  Dominče (Korčula)
  08:45
 • Orebić
  09:30
  Dominče (Korčula)
  09:45
 • Orebić
  10:30
  Dominče (Korčula)
  10:45
 • Orebić
  11:30
  Dominče (Korčula)
  11:45
 • Orebić
  12:30
  Dominče (Korčula)
  12:45
 • Orebić
  13:30
  Dominče (Korčula)
  13:45
 • Orebić
  14:30
  Dominče (Korčula)
  14:45
 • Orebić
  15:30
  Dominče (Korčula)
  15:45
 • Orebić
  16:45
  Dominče (Korčula)
  17:00
 • Orebić
  18:00
  Dominče (Korčula)
  18:15
 • Orebić
  19:30
  Dominče (Korčula)
  19:45
 • Orebić
  21:00
  Dominče (Korčula)
  21:15
 • Orebić
  22:30
  Dominče (Korčula)
  22:45
 • Dominče (Korčula)
  00:10
  Orebić
  00:25
 • Dominče (Korčula)
  05:10
  Orebić
  05:25
 • Dominče (Korčula)
  06:10
  Orebić
  06:25
 • Dominče (Korčula)
  07:00
  Orebić
  07:15
 • Dominče (Korčula)
  08:00
  Orebić
  08:15
 • Dominče (Korčula)
  09:00
  Orebić
  09:15
 • Dominče (Korčula)
  10:00
  Orebić
  10:15
 • Dominče (Korčula)
  11:00
  Orebić
  11:15
 • Dominče (Korčula)
  12:00
  Orebić
  12:15
 • Dominče (Korčula)
  13:00
  Orebić
  13:15
 • Dominče (Korčula)
  14:00
  Orebić
  14:15
 • Dominče (Korčula)
  15:00
  Orebić
  15:15
 • Dominče (Korčula)
  16:00
  Orebić
  16:15
 • Dominče (Korčula)
  17:30
  Orebić
  17:45
 • Dominče (Korčula)
  19:00
  Orebić
  19:15
 • Dominče (Korčula)
  20:00
  Orebić
  20:15
 • Dominče (Korčula)
  22:10
  Orebić
  22:25
 • 24. 09. 2018. (Pon)Pretraži sve
 • Orebić
  00:30
  Dominče (Korčula)
  00:45
 • Orebić
  04:00
  Dominče (Korčula)
  04:15
 • Orebić
  05:30
  Dominče (Korčula)
  05:45
 • Orebić
  06:30
  Dominče (Korčula)
  06:45
 • Orebić
  07:20
  Dominče (Korčula)
  07:35
 • Orebić
  08:30
  Dominče (Korčula)
  08:45
 • Orebić
  09:30
  Dominče (Korčula)
  09:45
 • Orebić
  10:30
  Dominče (Korčula)
  10:45
 • Orebić
  11:30
  Dominče (Korčula)
  11:45
 • Orebić
  12:30
  Dominče (Korčula)
  12:45
 • Orebić
  13:30
  Dominče (Korčula)
  13:45
 • Orebić
  14:30
  Dominče (Korčula)
  14:45
 • Orebić
  15:30
  Dominče (Korčula)
  15:45
 • Orebić
  16:45
  Dominče (Korčula)
  17:00
 • Orebić
  18:00
  Dominče (Korčula)
  18:15
 • Orebić
  19:30
  Dominče (Korčula)
  19:45
 • Orebić
  21:00
  Dominče (Korčula)
  21:15
 • Orebić
  22:30
  Dominče (Korčula)
  22:45
 • Dominče (Korčula)
  00:10
  Orebić
  00:25
 • Dominče (Korčula)
  03:40
  Orebić
  03:55
 • Dominče (Korčula)
  05:10
  Orebić
  05:25
 • Dominče (Korčula)
  06:10
  Orebić
  06:25
 • Dominče (Korčula)
  07:00
  Orebić
  07:15
 • Dominče (Korčula)
  08:00
  Orebić
  08:15
 • Dominče (Korčula)
  09:00
  Orebić
  09:15
 • Dominče (Korčula)
  10:00
  Orebić
  10:15
 • Dominče (Korčula)
  11:00
  Orebić
  11:15
 • Dominče (Korčula)
  12:00
  Orebić
  12:15
 • Dominče (Korčula)
  13:00
  Orebić
  13:15
 • Dominče (Korčula)
  14:00
  Orebić
  14:15
 • Dominče (Korčula)
  15:00
  Orebić
  15:15
 • Dominče (Korčula)
  16:00
  Orebić
  16:15
 • Dominče (Korčula)
  17:30
  Orebić
  17:45
 • Dominče (Korčula)
  19:00
  Orebić
  19:15
 • Dominče (Korčula)
  20:00
  Orebić
  20:15
 • Dominče (Korčula)
  22:10
  Orebić
  22:25
 • 25. 09. 2018. (Uto)Pretraži sve
 • Orebić
  00:30
  Dominče (Korčula)
  00:45
 • Orebić
  04:00
  Dominče (Korčula)
  04:15
 • Orebić
  05:30
  Dominče (Korčula)
  05:45
 • Orebić
  06:30
  Dominče (Korčula)
  06:45
 • Orebić
  07:20
  Dominče (Korčula)
  07:35
 • Orebić
  08:30
  Dominče (Korčula)
  08:45
 • Orebić
  09:30
  Dominče (Korčula)
  09:45
 • Orebić
  10:30
  Dominče (Korčula)
  10:45
 • Orebić
  11:30
  Dominče (Korčula)
  11:45
 • Orebić
  12:30
  Dominče (Korčula)
  12:45
 • Orebić
  13:30
  Dominče (Korčula)
  13:45
 • Orebić
  14:30
  Dominče (Korčula)
  14:45
 • Orebić
  15:30
  Dominče (Korčula)
  15:45
 • Orebić
  16:45
  Dominče (Korčula)
  17:00
 • Orebić
  18:00
  Dominče (Korčula)
  18:15
 • Orebić
  19:30
  Dominče (Korčula)
  19:45
 • Orebić
  21:00
  Dominče (Korčula)
  21:15
 • Orebić
  22:30
  Dominče (Korčula)
  22:45
 • Dominče (Korčula)
  00:10
  Orebić
  00:25
 • Dominče (Korčula)
  03:40
  Orebić
  03:55
 • Dominče (Korčula)
  05:10
  Orebić
  05:25
 • Dominče (Korčula)
  06:10
  Orebić
  06:25
 • Dominče (Korčula)
  07:00
  Orebić
  07:15
 • Dominče (Korčula)
  08:00
  Orebić
  08:15
 • Dominče (Korčula)
  09:00
  Orebić
  09:15
 • Dominče (Korčula)
  10:00
  Orebić
  10:15
 • Dominče (Korčula)
  11:00
  Orebić
  11:15
 • Dominče (Korčula)
  12:00
  Orebić
  12:15
 • Dominče (Korčula)
  13:00
  Orebić
  13:15
 • Dominče (Korčula)
  14:00
  Orebić
  14:15
 • Dominče (Korčula)
  15:00
  Orebić
  15:15
 • Dominče (Korčula)
  16:00
  Orebić
  16:15
 • Dominče (Korčula)
  17:30
  Orebić
  17:45
 • Dominče (Korčula)
  19:00
  Orebić
  19:15
 • Dominče (Korčula)
  20:00
  Orebić
  20:15
 • Dominče (Korčula)
  22:10
  Orebić
  22:25
 • 26. 09. 2018. (Sri)Pretraži sve
 • Orebić
  00:30
  Dominče (Korčula)
  00:45
 • Orebić
  04:00
  Dominče (Korčula)
  04:15
 • Orebić
  05:30
  Dominče (Korčula)
  05:45
 • Orebić
  06:30
  Dominče (Korčula)
  06:45
 • Orebić
  07:20
  Dominče (Korčula)
  07:35
 • Orebić
  08:30
  Dominče (Korčula)
  08:45
 • Orebić
  09:30
  Dominče (Korčula)
  09:45
 • Orebić
  10:30
  Dominče (Korčula)
  10:45
 • Orebić
  11:30
  Dominče (Korčula)
  11:45
 • Orebić
  12:30
  Dominče (Korčula)
  12:45
 • Orebić
  13:30
  Dominče (Korčula)
  13:45
 • Orebić
  14:30
  Dominče (Korčula)
  14:45
 • Orebić
  15:30
  Dominče (Korčula)
  15:45
 • Orebić
  16:45
  Dominče (Korčula)
  17:00
 • Orebić
  18:00
  Dominče (Korčula)
  18:15
 • Orebić
  19:30
  Dominče (Korčula)
  19:45
 • Orebić
  21:00
  Dominče (Korčula)
  21:15
 • Orebić
  22:30
  Dominče (Korčula)
  22:45
 • Dominče (Korčula)
  00:10
  Orebić
  00:25
 • Dominče (Korčula)
  03:40
  Orebić
  03:55
 • Dominče (Korčula)
  05:10
  Orebić
  05:25
 • Dominče (Korčula)
  06:10
  Orebić
  06:25
 • Dominče (Korčula)
  07:00
  Orebić
  07:15
 • Dominče (Korčula)
  08:00
  Orebić
  08:15
 • Dominče (Korčula)
  09:00
  Orebić
  09:15
 • Dominče (Korčula)
  10:00
  Orebić
  10:15
 • Dominče (Korčula)
  11:00
  Orebić
  11:15
 • Dominče (Korčula)
  12:00
  Orebić
  12:15
 • Dominče (Korčula)
  13:00
  Orebić
  13:15
 • Dominče (Korčula)
  14:00
  Orebić
  14:15
 • Dominče (Korčula)
  15:00
  Orebić
  15:15
 • Dominče (Korčula)
  16:00
  Orebić
  16:15
 • Dominče (Korčula)
  17:30
  Orebić
  17:45
 • Dominče (Korčula)
  19:00
  Orebić
  19:15
 • Dominče (Korčula)
  20:00
  Orebić
  20:15
 • Dominče (Korčula)
  22:10
  Orebić
  22:25
 • 27. 09. 2018. (Čet)Pretraži sve
 • Orebić
  00:30
  Dominče (Korčula)
  00:45
 • Orebić
  04:00
  Dominče (Korčula)
  04:15
 • Orebić
  05:30
  Dominče (Korčula)
  05:45
 • Orebić
  06:30
  Dominče (Korčula)
  06:45
 • Orebić
  07:20
  Dominče (Korčula)
  07:35
 • Orebić
  08:30
  Dominče (Korčula)
  08:45
 • Orebić
  09:30
  Dominče (Korčula)
  09:45
 • Orebić
  10:30
  Dominče (Korčula)
  10:45
 • Orebić
  11:30
  Dominče (Korčula)
  11:45
 • Orebić
  12:30
  Dominče (Korčula)
  12:45
 • Orebić
  13:30
  Dominče (Korčula)
  13:45
 • Orebić
  14:30
  Dominče (Korčula)
  14:45
 • Orebić
  15:30
  Dominče (Korčula)
  15:45
 • Orebić
  16:45
  Dominče (Korčula)
  17:00
 • Orebić
  18:00
  Dominče (Korčula)
  18:15
 • Orebić
  19:30
  Dominče (Korčula)
  19:45
 • Orebić
  21:00
  Dominče (Korčula)
  21:15
 • Orebić
  22:30
  Dominče (Korčula)
  22:45
 • Dominče (Korčula)
  00:10
  Orebić
  00:25
 • Dominče (Korčula)
  03:40
  Orebić
  03:55
 • Dominče (Korčula)
  05:10
  Orebić
  05:25
 • Dominče (Korčula)
  06:10
  Orebić
  06:25
 • Dominče (Korčula)
  07:00
  Orebić
  07:15
 • Dominče (Korčula)
  08:00
  Orebić
  08:15
 • Dominče (Korčula)
  09:00
  Orebić
  09:15
 • Dominče (Korčula)
  10:00
  Orebić
  10:15
 • Dominče (Korčula)
  11:00
  Orebić
  11:15
 • Dominče (Korčula)
  12:00
  Orebić
  12:15
 • Dominče (Korčula)
  13:00
  Orebić
  13:15
 • Dominče (Korčula)
  14:00
  Orebić
  14:15
 • Dominče (Korčula)
  15:00
  Orebić
  15:15
 • Dominče (Korčula)
  16:00
  Orebić
  16:15
 • Dominče (Korčula)
  17:30
  Orebić
  17:45
 • Dominče (Korčula)
  19:00
  Orebić
  19:15
 • Dominče (Korčula)
  20:00
  Orebić
  20:15
 • Dominče (Korčula)
  22:10
  Orebić
  22:25

Cjenik za 2018. g.

Filtriraj
 • Dominče (Korčula) Orebić
  16 HRK *
  13 HRK **
  Bicikl
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  468 HRK *
  390 HRK **
  Autobus (od 18 do 33 sjedala)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  36 HRK *
  30 HRK **
  Laka prtljažna prikolica do 3 metra dužine
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  76 HRK *
  63 HRK **
  Laka prtljažna prikolica od 3,01 do 5 metara dužine
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  125 HRK *
  104 HRK **
  Laka prtljažna prikolica preko 5 metara dužine
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  125 HRK *
  104 HRK **
  Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo do 5 metara dužine
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  156 HRK *
  130 HRK **
  Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo od 5,01 do 7 metara dužine
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  195 HRK *
  163 HRK **
  Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo preko 7 metara dužine
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  327 HRK *
  273 HRK **
  Autobus (od 10 do 17 sjedala)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  780 HRK *
  650 HRK **
  Autobus (od 34 do 54 sjedala)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  76 HRK *
  63 HRK **
  Automobil (do 9 sjedala, do 5 metara dužine, do 2 metra visine)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  1014 HRK *
  845 HRK **
  Autobus (preko 54 sjedala)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  111 HRK *
  93 HRK **
  Teretni automobil (do 3 tone nosivosti)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  148 HRK *
  124 HRK **
  Teretni automobil (od 3,01 do 4 tone nosivosti)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  185 HRK *
  158 HRK **
  Teretni automobil (od 4,01 do 5 tona nosivosti)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  37 HRK *
  31 HRK **
  Teretni automobil (od 5,01 naviše za svaku tonu nosivosti)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  20 HRK *
  17 HRK **
  Motocikl, moped
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  31 HRK *
  26 HRK **
  Motocikl s prikolicom, tricikl, četverocikl
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  125 HRK *
  104 HRK **
  Automobil (do 9 sjedala, preko 5 metara dužine, iznad 2 metra visine)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Dominče (Korčula) Orebić
  16 HRK *
  13 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
  Popusti: Djeca do 3 godine - 0 HRK / Djeca od 3 do 12 godina - 50 posto popusta na cijenu karte za odrasle
 • Orebić Dominče (Korčula)
  76 HRK *
  63 HRK **
  Automobil (do 9 sjedala, do 5 metara dužine, do 2 metra visine)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  327 HRK *
  273 HRK **
  Autobus (od 10 do 17 sjedala)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  125 HRK *
  104 HRK **
  Automobil (do 9 sjedala, preko 5 metara dužine, iznad 2 metra visine)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  36 HRK *
  30 HRK **
  Laka prtljažna prikolica do 3 metra dužine
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  76 HRK *
  63 HRK **
  Laka prtljažna prikolica od 3,01 do 5 metara dužine
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  125 HRK *
  104 HRK **
  Laka prtljažna prikolica preko 5 metara dužine
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  125 HRK *
  104 HRK **
  Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo do 5 metara dužine
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  156 HRK *
  130 HRK **
  Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo od 5,01 do 7 metara dužine
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  195 HRK *
  163 HRK **
  Prikolica (npr. kamp-kućica), kampersko vozilo preko 7 metara dužine
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  468 HRK *
  390 HRK **
  Autobus (od 18 do 33 sjedala)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  16 HRK *
  13 HRK **
  Bicikl
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  780 HRK *
  650 HRK **
  Autobus (od 34 do 54 sjedala)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  1014 HRK *
  845 HRK **
  Autobus (preko 54 sjedala)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  111 HRK *
  93 HRK **
  Teretni automobil (do 3 tone nosivosti)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  148 HRK *
  124 HRK **
  Teretni automobil (od 3,01 do 4 tone nosivosti)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  185 HRK *
  158 HRK **
  Teretni automobil (od 4,01 do 5 tona nosivosti)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  37 HRK *
  31 HRK **
  Teretni automobil (od 5,01 naviše za svaku tonu nosivosti)
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  20 HRK *
  17 HRK **
  Motocikl, moped
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  31 HRK *
  26 HRK **
  Motocikl s prikolicom, tricikl, četverocikl
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
 • Orebić Dominče (Korčula)
  16 HRK *
  13 HRK **
  Redovna karta za putnike
  * 01. 06. 2018. - 30. 09. 2018.
  ** 01. 01. - 31. 05. // 01. 10. - 31. 12. 2018.
  Popusti: Djeca do 3 godine - 0 HRK / Djeca od 3 do 12 godina - 50 posto popusta na cijenu karte za odrasle