Objavljeno 21.03.20. 14:29

Donesena odluka o ograničavanju javnog prijevoza u linijskom pomorskom prometu: dio linija obustavljen, na preostalima uvedena nova pravila

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 'Odluku o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu' u Hrvatskoj.
U nedjelju, 23. ožujka 2020. najavljene su dodatne promjene, koje obuhvaćaju ukidanje dvije trajektne linije te smanjen broj polazaka na nizu preostalih linija. Više doznajte u zasebnom članku.
Odluku o obustavi javnog kopnenog prometa možete pročitati u zasebnom članku.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 'Odluku o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu' u Hrvatskoj. Tom se odlukom zabranjuje održavanje svih redovnih brzobrodskih linija i dijela brodskih linija, dok se prijevoz trajektnim i preostalim brodskim linijama dopušta samo za sljedeće kategorije:

1. hrvatske i strane državljane s prebivalištem, odnosno trajnim boravištem na otocima ili na poluotoku Pelješcu;
2. vozila fizičkih osoba iz točke 1. ovog stavka te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj;
3. djelatnike javnih zdravstvenih službi i djelatnike drugih javnih službi (policija, vatrogasci, oružane snage, lučka kapetanija, pošta, komunalne djelatnosti) i njihova službena vozila;
4. djelatnike opskrbe trgovina koje su izuzete od primjene Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesene 19. ožujka 2020. godine (Klasa: 810-06/20-01/7, Urbroj: 511-01-300-20-1), o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja te zabrana održavanja svih javnih događaja, te njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza na otok te dostavne službe i njihova vozila;
5. djelatnike pravnih osoba koje obavljaju nužne interventne popravke na otoku i njihova službena vozila pri obavljanju intervencija;

Odluku možete vidjeti na ovoj poveznici, a u nastavku prenosimo njen sadržaj:

I.

Obzirom na mogućnost prijenosa bolesti COVID-19, ograničava se javni prijevoz putnika, tereta i vozila prema otocima i poluotoku Pelješcu u Republici Hrvatskoj.

II.

Zabranjuje se održavanje svih redovnih brzobrodskih linija u obalnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme proglašenja epidemije COVID-19 na području Republike Hrvatske, izuzev u slučaju hitnih intervencija uz odobrenje Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

III.

Zabranjuje se održavanje svih brodskih linija osim sljedećih državnih brodskih linija:

IV.

Na državnim trajektnim linijama te na državnim brodskim linijama kako su navedene u točki II. ove Odluke zabranjuje se sav putnički i teretni prijevoz prema otocima osim za sljedeće kategorije:

1. hrvatske i strane državljane s prebivalištem, odnosno trajnim boravištem na otocima ili na poluotoku Pelješcu;
2. vozila fizičkih osoba iz točke 1. ovog stavka te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj;
3. djelatnike javnih zdravstvenih službi i djelatnike drugih javnih službi (policija, vatrogasci, oružane snage, lučka kapetanija, pošta, komunalne djelatnosti) i njihova službena vozila;
4. djelatnike opskrbe trgovina koje su izuzete od primjene Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesene 19. ožujka 2020. godine (Klasa: 810-06/20-01/7, Urbroj: 511-01-300-20-1), o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja te zabrana održavanja svih javnih događaja, te njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza na otok te dostavne službe i njihova vozila;
5. djelatnike pravnih osoba koje obavljaju nužne interventne popravke na otoku i njihova službena vozila pri obavljanju intervencija;
V.

Županijski stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.