Objavljeno 21.03.20. 13:40

Privremeno se obustavlja javni promet u Hrvatskoj

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 'Odluku o privremenoj obustavi javnog prometa' u Hrvatskoj.
Odluku o promjenama u linijskom pomorskom prometu možete pročitati u zasebnom članku.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 'Odluku o privremenoj obustavi javnog prometa' u Hrvatskoj. Odluku možete vidjeti na ovoj poveznici, a u nastavku prenosimo njen sadržaj.

I.

S obzirom na znatno povećani rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom korištenja javnog prijevoza, privremeno se obustavlja javni promet u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

II.

Privremena obustava iz točke I. odnosi se na:

javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza
javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
javni prijevoz osoba u željezničkom prometu
tramvajski i drugi javnogradski promet
sve ostale nespomenute vrste javnog prijevoza (žičare, uspinjače i dr.)
III.

Privremeno se, za vrijeme trajanje ove Odluke, zatvaraju i svi željeznički i autobusni kolodvori.

IV.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 22. ožujka 2020. godine i objavit će se u Narodnim novinama.